.
TIN NỔI BẬT
  Số 589/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
  Công bố Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  Công bố Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
  TB Quyết định số 157/QĐ-TTCNTT, ngày 09/11/2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin
  Công bố Quyết định về công tác cán bộ Trung tâm Tài nguyên Môi trường năm 2022
 
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgàyTrích dẫnTải file
Số 238/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 238/QĐ-STNMT ngày 19/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Bùi Thị Thuận tại TT. Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 241/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 241/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Nguyễn Văn Đắp tại phường Văn An, thành phố Chí Linh Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
Số 242/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 242/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Nguyễn Văn Đạc và Bà Nguyễn Thị Dự tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 243/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 243/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Bà Bùi Thị Nhàn tại phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 244/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 244/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Phạm Quang Trưởng tại phường Tân Dân, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 245/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 245/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Trần Văn Thảo và bà Đào Thị Hiệp tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 239/QĐ-STNMT 22/05/2023 Số 239/QĐ-STNMT ngày 22/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đình Tiến và bà Nguyễn Thị Thơi tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 240/QĐ-STNMT 22/05/2023 Số 240/QĐ-STNMT ngày 22/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vũ Đình Phần tại xã Lai Cách, huyện Cẩm Bình (nay là thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 1099/STNMT-QLĐĐ 18/05/2023 Số 1099/STNMT-QLĐĐ ngày 16/5/2023 V/v đẩy mạnh việc quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý Tải file Tải về
Số 222A/QĐ-STNMT 16/05/2023 Số 222A/QĐ-STNMT ngày 10/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Thanh Tuyến và bà Lê Thị Thủy tại xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Công bố Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin
Công bố Quyết định về công tác cán bộ Trung tâm Tài nguyên Môi trường năm 2022
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông itn của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép tham do khoáng sản
QUYẾT ĐỊNH Số:05/2022/QĐ-UBND, ngày 20/04/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
số 55/QĐ-UBND: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số:58/2020/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
Số 5789/2004/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2005
Công khai QH, KH sử dụng đất
Thông báo
Văn bản TN-MT
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở
Công tác quản lý cán bộ
Văn Bản Tuyên truyền
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương