.
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgàyTrích dẫnTải file
Số 238/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 238/QĐ-STNMT ngày 19/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Bùi Thị Thuận tại TT. Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 241/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 241/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Nguyễn Văn Đắp tại phường Văn An, thành phố Chí Linh Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
Số 242/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 242/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Nguyễn Văn Đạc và Bà Nguyễn Thị Dự tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 243/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 243/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Bà Bùi Thị Nhàn tại phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 244/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 244/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Phạm Quang Trưởng tại phường Tân Dân, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 245/QĐ-STNMT 23/05/2023 Số 245/QĐ-STNMT ngày 23/5/2023 V/v Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Trần Văn Thảo và bà Đào Thị Hiệp tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 239/QĐ-STNMT 22/05/2023 Số 239/QĐ-STNMT ngày 22/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đình Tiến và bà Nguyễn Thị Thơi tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 240/QĐ-STNMT 22/05/2023 Số 240/QĐ-STNMT ngày 22/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vũ Đình Phần tại xã Lai Cách, huyện Cẩm Bình (nay là thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 1099/STNMT-QLĐĐ 18/05/2023 Số 1099/STNMT-QLĐĐ ngày 16/5/2023 V/v đẩy mạnh việc quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý Tải file Tải về
Số 222A/QĐ-STNMT 16/05/2023 Số 222A/QĐ-STNMT ngày 10/5/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Thanh Tuyến và bà Lê Thị Thủy tại xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương