w
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgàyTrích dẫnTải file
CV 122/CV-STNMT 18/01/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3,4 Tải file Tải về
Số:52 /STTTT-BCVTCNTT 14/01/2022 V/v lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022 Tải file Tải về;
2239/STNMT-VP 25/11/2021 công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Tải file Tải về
1346/STTTT-TTBCXB 19/11/2021 V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH Tải file Tải về
2085/STNMT-GĐ 05/11/2021 V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
2021/STNMT-VP 27/10/2021 đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3,4 Tải file Tải về
2028/QĐ-BTNMT 20/10/2021 Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tưquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Tải file Tải về
Số 1951/STNMT-TTR 18/10/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Quy định mức độ khôi phục tình trạng ban đầu cảu đất trước khi vi phạm Tải file Tải về
17/2021/TT-BTNMT 14/10/2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Tải file Tải về
15/2021/TT-BTNMT 17/09/2021 15/2021/TT-BTNMT, ngày 31/08/2021 của BTNMT Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tải file Tải về
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương