.
Công khai thủ tục môi trường
Số 170/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 21/2/2024 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Quân y 7/Cục Hậu cần/Quân khu 3 tại tại số 12 Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Số 164/CCBVMT-HCTH&ĐTMV/v tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Anh Tú
Số 155/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 02/02/2024 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Dự án “Nhà máy SUN ACOUSTIC VINA” tại KCN Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số 153/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 02/02/2024 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Dự án cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Số 150/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 01/2/2024 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử dự án Nhà máy Khoa Liên Việt Nam tại khu công nghiệp Lai Cách, huyện Cẩm Giàng của Công ty TNHH Khoa liên Việt Nam
số 149/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 01/2/2024 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Open tại lô XN2-2, khu công nghiệp Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương củ
Số 143/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 30/01/2024 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (Điều chỉnh lần thứ ba) tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Số 127/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 26/01/2024 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Cơ sở thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Số 126/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 25/01/2024 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Nhà máy sản xuất dây và cáp tại Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần Trường Ph
Số 125/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 25/01/2024 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Lô CN8-4, khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dươn
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương