.
Thông báo
Số 59/TB-STNMT ngày 24/5/2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư mới xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang do Liên danh Toàn Gia – Thành Đạt l
Số 56/TB-STNMT ngày 15/5/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng các căn hộ thuộc tòa nhà N01 và N02 Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần đầu tư NewLand làm chủ đầu tư
Số 50/TB-STNMT ngày 03/04/2023 Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư
Số 28/TB-STNMT Ngày 08/03/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers) do Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư
Số 19/TB-STNMT ngày 24/02/2023 V/v THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư
Số 15/TB-TNMT ngày 21/02/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023
TB: 4/TB-STNMT, 19/01/2023 Kiểm tra hiện trạng sử dụng và điều kiện chuyển nhượng Các căn hộ thuộc tòa NO3 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại p. Nhị Châu, tp Hải Dương do Cty cổ phần đầu tư NewLand làm chủ đầu tư
TB số : 1/TB-STNMT, 05/01/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần đầu tư Thành Đô làm chủ đầu tư
THÔNG BÁO 327/TB-STNMT, ngày 30/12/2022 Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư – chợ dịch vụ và thương mại xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang
TB Số 7495/BTNMT-VP, 9/12/2022 Về việc tuyên truyền, tham gia bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương