w
Thông báo
TB số 119/TB-STNMT, 8/7/2021 của Sở, kiểm tra hiện trạng SDĐ và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ tại Dự án KDC – DV - Thương mại Văn hóa thể thao Minh Tân TX. Kinh Môn do Cty TNHH Đức Dương làm chủ đầu tư
TB số 118/TB-STNMT, ngày 08/07/2021 của Sở, Kết quả kiểm tra hiện trạng SDĐ và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ tại Dự án KDC tập trung TT.Thanh Miện, H.Thanh Miện do Cty cổ phần tập đoàn Hà Phương làm chủ đầu tư
Thông báo số: 105/TB-STNMT ngày 18/6/2021 của Sở TNMT, kiểm tra hiện trạng SDĐ và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ tại DA Khu đô thị mới phía Tây do Cty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư
Thông báo số 101/TB-STNMT ngày 08/06/2021, kiểm tra hiện trạng SDĐ và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ tại Khu dân cư cụm công nghiệp Hiệp Sơn, H.Kinh Môn do Cty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư
Thông báo số 91/TB-STNMT ngày 21 tháng 5 năm 2021, kiểm tra hiện trạng SDĐ và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ tại Dự án Khu Du lịch sinh thái và dịch vụ Tp.Hải Dương do Cty cổ phần xây dựng du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư
Thông báo số 224/TB-STNMT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Sở TNMT, kiểm tra hiện trạng SDĐ và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh - Tp.Hải Dương do Công ty cổ phần đầu
Thông báo số 223/TB-STNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở TNMT, kiểm tra hiện trạng SDĐ và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ tại Dự án KDC tập trung TT.Thanh Miện, H.Thanh Miện do C.ty cổ phần tập đoàn Hà Phương làm chủ đầu tư
thông báo số 218/TB-STNMT ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Sở TNMT, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới phía Tây, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầ
Thông báo số 781/STNMT-KS ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở TNMT, thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2021 do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn làm chủ đầu tư
123456789
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương