.
Thông báo
Thông báo số 15/TB-TTPTQĐ , ngày 01/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số 278/KH-STTTT ngày 26/2/2024 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền năm 2024
Số 20/KH-STNMT ngày 21/2/2024 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2024
Số 337/STNMT-CNTT ngày 01/2/2024 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Số 229/STNMT-CCBVMT ngày 24/01/2024 tăng cường bảo vệ môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Số 79/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2024 V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 2 tháng 01)
Số 33/STTTT-TTBCXB ngày 8/01/2024 V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 1 tháng 01)
Số 3/TB-STNMT ngày 2/1/2024 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2) do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông
Số 173/TB-STNMT ngày 28/12/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện do Công ty Cổ phần đầu tư DVS Việt Nam làm chủ đầu tư
Số 171/TB-STNMT ngày 27/12/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (Phân kỳ I – Giai đoạn 1) thuộc xã Minh Tân, huyện Nam Sách và xã An Thượng, thành phố Hải Dương do Liên danh Côn
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương