.
Hủy GCN
Số 211/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 30/8/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Trần Văn Thiêm và bà Đồng Thị Nga tại xã Liên Hòa, huyện Kim Thành
Số 216/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 5/9/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Đào Thị Lý tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang
Số 199/QĐ-VPĐKDĐ ngày 23/8/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Chi tại phường Thanh Bình (nay là phường Tân Bình), thành phố Hải Dương
Số 197/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 21/8/2023 Về việc hủy Giấy chứng nhận bị mất mang tên ông Nguyễn Thiện Du và bà Nguyễn Thị Tâm tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc
Số 203/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 24/8/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Hải Nguyên và bà Nguyễn Thị Hương tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành
Số 183/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 15/8/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thái tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn
Số 196/QĐ-VPĐK ngày 21/8/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Hồng tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương
Số 138/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 24/7/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Xuê và bà Nguyễn Thị Lánh tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc
Số 176/QĐ-VPĐKĐĐ, 09/08/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đỗ Thị Loan tại xã Phương Hưng, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng (nay là TT. Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)
Số 149/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 28/07/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận cho ông Vũ Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Nhung tại xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh
123
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương