w
Danh mục thủ tục hành chính
Lĩnh Vực Môi Trường
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường Dự án nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp tại cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương kèm theo văn bản số 18/CV-PS ngày 10/6/2022 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của Công ty
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường Dự án nhà máy sản xuất tấm PVC hỗn hợp tại cụm công nghiệp Duy Tân, xã Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương kèm theo văn bản số 1606/CV ngày 16/6/2022 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Ph
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư - Dịch vụ thương mại - Văn hóa thể thao Minh Tân - Thị xã Kinh Môn tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương kèm theo văn bản số 01/ĐD-GPMT
Tài Nguyên Nước
Địa chất và khoáng sản
Đo đạc bản đồ - Viễn thám
Tổng hợp
Khí tượng, thủy văn
Lĩnh Vực Đất Đai
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương