.
Văn Bản Tuyên truyền
Số 3499/UBND-VP ngày 19/9/2023 V/v phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023"
Số 1488/STTTT-TTBCXB ngày 18/9/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
Số 1433/STTTT-TTBCXB ngày 7/9/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
Số 1338/STTTT-TTBCXB ngày 22/8/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (Đợt 1)
Số 1381/STTTT-TTBCXB ngày 29/8/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023
Số 236/TTTT-DVSK ngày 16/5/2023 Vv Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023
Số 354/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2023 V/v Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
Số 36/KH-STNMT ngày 17/3/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
Số 26/KH-STNMT Ngày 07/03/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023
Số 269/STTTT-TTBCXB ngày 28/02/2023 V/v tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023
1234
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương