w
Văn Bản Tuyên truyền
Số 853/STTTT-TTBCXB, ngày 27/06/2022 V/v Tăng cường tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH
Kế Hoạch 4/KH-VPTT Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
Kế Hoạch số 663/KH-STTTT Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022
Số:670/KH-TBTT Tuyên truyền các hoạt động phục vụ Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chuỗi sự kiện xúc tiến TM-DL
Số: 419 /STTTT-TTBCXB V/v thực hiện công tác tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hải Dương năm 2022
Số:651 /STNMT - KSNKB V/v Hưởng ứng cuộc thi ”Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”
Tuyên truyền đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương
Công văn số 1236/STTTT-TTBCXB,2/11/20201 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH
Kế hoạch số 197/KH-STNMT, 01/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
Số 1034/STTTT-TTBCXB, ngày 15/9/2021 V/v tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương