w
Cải cách hành chính
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh mục 09 thủ tục hành chính mức độ 4
Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022
Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2021
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai; chính thức bãi bỏ CC tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021
Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021, quy định giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2021.
Kết quả cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021
Các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện một số tiêu chí, tiêu chí thành phần về cải cách hành chính
12345678910
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương