w
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021
Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021, quy định giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2021.
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2020
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2020
Phạt nặng các hành vi xả thải chất độc, hại vào nguồn nước, tối đa hóa việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, công dân có quyền khai thác hình ảnh, âm thanh của tổ chức, cá nhân, … là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020.
Nhiều thay đổi liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016.
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020
Quy định mới về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ bãi sông.
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2020
Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I/2020
Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2020.
Chính phủ ban hành Nghị định gỡ nút thắt trong đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất
Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trong đó có nội dung quy định việc đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại, công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015.
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020
Vòi tiền, sách nhiễu đối tượng vi phạm có thể bị buộc thôi việc; sửa đổi, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; bằng đại học không còn phân biệt các loại hình đào tạo, … là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2020. “Vòi” tiền, sách nhiễu đối tượng vi phạm, công chức có thể bị sa thải
DANH MỤC: Thông tin công khai của Sở Tài nguyên và Môi trường
DANH MỤC: Thông tin công khai của Sở Tài nguyên và Môi trường
123456789
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương