w
tài liệu đo đạc đất đai
Nội dung tập huấn đo đạc và đất đai

Nội dung tập huấn đo đạc, đất đai : tải tại đây
Các tin mới hơn
tài liệu kèm theo tập huấn về pháp luật đo đạc và bản đồ(13/07/2022)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương