.
Đường dây nóng
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Hải Dương

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc, bản đồ và viễn thám.

Số điện thoại đường dây nóng: 0220.3898051, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtratnmthd@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương