w
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2020

Phạt nặng các hành vi xả thải chất độc, hại vào nguồn nước, tối đa hóa việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, công dân có quyền khai thác hình ảnh, âm thanh của tổ chức, cá nhân, … là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020.


Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2020. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Theo đó, phạt tiền từ 220 - 250 triệu đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước.

Tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, Nghị định quy định rõ việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

- Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

- Cơ quan có thẩm quyền không được yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ;

- Phải đảm bảo tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Công dân có quyền khai thác hình ảnh, âm thanh của tổ chức, cá nhân

Đó là một trong những nội dung của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có quyền khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh, âm thanh của tổ chức, cá nhân theo mục đích phù hợp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ của mình.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước khác cung cấp, sẵn sàng cung cấp thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu, trừ trường hợp dữ liệu đó không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác.

Vũ Tiến- Cán bộ pháp chế
Các tin mới hơn
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021(01/07/2021)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2020(01/06/2020)
Các tin cũ hơn
Nhiều thay đổi liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(06/05/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020(02/04/2020)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2020(30/03/2020)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I/2020(18/03/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định gỡ nút thắt trong đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất(02/03/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương