w
Công khai QH, KH sử dụng đất
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Hải Dương

Số: 326/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hải Dương

Tải Quyết định tại đây

 Số: 217/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Hà
 

Tải Quyết định tại đây
 
Số: 216/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nam Sách


Tải Quyết định tại đây

Số: 4050/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cẩm Giàng

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4047/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Giang

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4046/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Chí Linh

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4043/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ninh Giang

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4042/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Miện

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4041/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lộc

Tải Quyết định tại đây

 Số: 4040/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tứ Kỳ

Tải Quyết định tại đây

 Số: 3960/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Thành

Tải Quyết định tại đây

Số: 4049/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kinh Môn

Tải Quyết định tại đây


Các tin mới hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Hải Dương (01/04/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Hải Dương (27/02/2020)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Hải Dương(05/03/2019)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương(08/03/2018)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương