w
Đo đạc - Bản đô và Viễn thám
Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ

"Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV, chiều 14/6 các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ với với 451 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 99 %. Luật Đo đạc và Bản đồ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019"

Luật Đo đạc và Bản đồ là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Quốc hội ban hành liên quan đến hoạt động đo đạc bản đồ, là quyết định có tính đột phá về chính sách và thể chế như: Ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 vào công tác quản lý đo đạc bản đồ; Luật làm rõ và chính xác các khái niệm chuyên môn phù hợp với sự phát triển của công nghệ; tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực; Xác lập tính hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo đạc, bản đồ;…
Luật Đo đạc và Bản đồ được thông qua gồm 9 chương, 61 điều,quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hoặc có hoạt động khác liên quan đến đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo đó Luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trong cả nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong cả nước và có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án về đo đạc và bản đồ.
 Luật cũng xác lập tính hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ bằng Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép theo quy định của Chính phủ./.
Thủy Bùi – Văn phòng Sở

Các tin mới hơn
Sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ thành lập bản đồ địa hình(24/05/2021)
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản đồ(18/03/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040(15/02/2019)
Xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam(13/11/2018)
Nội dung trọng tâm của Luật Đo đạc và bản đồ(19/07/2018)
Các tin cũ hơn
Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền(16/01/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương