w
Văn Bản Tuyên truyền
Công văn số 1236/STTTT-TTBCXB,2/11/20201 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH

Công văn số 1236/STTTT-TTBCXB, ngày 2/11/20201 của Sở Thông tin và Truyền thông; V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH
 
Nôi dung chi tiết tại đây 
Các tin mới hơn
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022(16/08/2022)
Số: 936 /STTTT-TTBCXB, ngày 13/07/2022, V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng(18/07/2022)
Số:895 /STTTT-TTBCXB, ngày 05/07/2022 V/v Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022(07/07/2022)
Số 853/STTTT-TTBCXB, ngày 27/06/2022 V/v Tăng cường tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH(28/06/2022)
Kế Hoạch 4/KH-VPTT Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022(06/06/2022)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch số 197/KH-STNMT, 01/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021(02/11/2021)
Số 1034/STTTT-TTBCXB, ngày 15/9/2021 V/v tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH(17/09/2021)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương