.
Công khai TTCP thăm dò khoáng sản
Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long

 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long; địa chỉ:  khu Lôi Động, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (sét gốm, sét chịu lửa, sét gạch ngói), tại khu vực Dọc Giếng, khu vực Đồng Dôi - Đồng Sào, thuộc địa phận phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nội dung toàn văn tại đây
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng(23/01/2019)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long(23/01/2019)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng(20/09/2018)
Thông báo công khai thông itn của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép tham do khoáng sản(20/09/2018)
Thông báo công khai tên tổ chức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong(08/06/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương