.
Văn Bản Tuyên truyền
Số 236/TTTT-DVSK ngày 16/5/2023 Vv Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023
   Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Nhằm hưởng ứng sự kiện trên, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như sau:
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3290/BTNMTTTTT ngày 11 tháng 5 năm 2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023;
+ Thiết kế bộ nhận diện tuyên truyền về Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 (Phướn, Băng rôn, Pano, Standee);
+ Thiết kế và in ấn áp phích tuyên truyền về Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 gửi các bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, hưởng ứng.
Nội dung thông tin Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 tham khảo tại địa chỉ: http://monrenews.gov.vn/tin-moi/202305/to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-quoc-te-da-dang-sinh-hoc-nam-2023-c1735b4/
Các tin mới hơn
Số 3499/UBND-VP ngày 19/9/2023 V/v phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023"(21/09/2023)
Số 1488/STTTT-TTBCXB ngày 18/9/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(18/09/2023)
Số 1433/STTTT-TTBCXB ngày 7/9/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(08/09/2023)
Số 1338/STTTT-TTBCXB ngày 22/8/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (Đợt 1)(06/09/2023)
Số 1381/STTTT-TTBCXB ngày 29/8/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023(31/08/2023)
Các tin cũ hơn
Số 354/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2023 V/v Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(20/03/2023)
Số 36/KH-STNMT ngày 17/3/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023(17/03/2023)
Số 26/KH-STNMT Ngày 07/03/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023(08/03/2023)
Số 269/STTTT-TTBCXB ngày 28/02/2023 V/v tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023(02/03/2023)
7/KH-STNMT, 31/01/2023 Về việc Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(03/02/2023)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương