w
Tài nguyên nước
Về khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất tại khu vực thành phố Hải Dương và vùng phụ cận của tầng chứa nước holocen (qh) và tầng chứa nước pleistocen (qp)

"Năm 2019, Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất đô thị Hải Dương” thuộc đề án bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai đoạn I theo Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt đề án bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” và Quyết định số 1557/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường “Về việc phê duyệt nội dung và dự toán Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai đoạn I”, trong báo cáo đã thực hiện phân vùng có khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất tại khu vực đô thị thành phố Hải Dương và vùng phụ cận thuộc tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Cụ thể như sau:"

1. Vùng có khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất thuộc tầng chứa nước Holocen (qh).

Do tầng chứa nước Holocen (qh) là tầng chứa nước không áp, nằm nông gần mặt đất nhất, vì vậy phương pháp thích hợp để bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất thuộc tầng chứa nước này là thông qua các bồn thấm và ao thấm với các khu vực có tiêu chí như sau:

- Khu vực có lớp phủ bề mặt mỏng, chiều dày lớp phủ < 5m;

- Khu vực giầu nước, mực nước không nằm quá sát mặt đất;

- Khu vực gần nguồn nước mặt thuận lợi cho việc bổ sung nhân tạo

Trong báo cáo đã xác định được các khu vực có khả năng bổ sung nhân tạo cao cho nước dưới đất tập trung theo các nguồn nước mặt lớn trong khu vực như ở ven sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, một phần dọc theo sông Sặt và sông Cẩm Giàng với diện tích phân bố khoảng 105,6km2.

2. Vùng có khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất thuộc tầng chứa nước Pleistocen (qp).

Tầng chức nước qp là tầng chức nước có áp, độ sâu lớn, do đó việc áp dụng các phương pháp bồn thấm hay ao thấm gần như không có hiệu quả. Đối với tầng chứa nước này chỉ có thể áp dụng phương pháp bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất thông qua hệ thống các giếng khoan thấm lọc được đặt gần hoặc ngay trong nguồn nước mặt.

Trong báo cáo đã xác định được các khu vực có khả năng bổ sung nhân tạo cao là các khu vực có các tiêu chí sau: khu vực có chiều dày tầng chứa nước lớn hơn 30,0m; hệ số thấm lớn hơn 40,0m/ngày, bao gồm một dải thuộc huyện Cẩm Giàng (khu vực ven sông Sặt, sông Cẩm Giàng và sông Thái Bình), một phần huyện Nam Sách (khu vực ven sông Thái Bình) và thành phố Hải Dương (khu vực ven sông Thái Bình và sông Sặt) với diện tích phân bố khoảng 187,4km2.

Ths: Mai Văn Tâm -Phòng Tài nguyên nước

Các tin mới hơn
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016 - 2021(10/08/2022)
Khẩn trương rà soát, lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp để phê duyệt, công bố theo quy định (29/03/2022)
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT(29/03/2022)
Thông điệp Ngày Nước Thế giới 2022: "Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình"(21/03/2022)
Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước(14/10/2021)
Các tin cũ hơn
“Nước” và vai trò của “nước” trong cuộc sống con người(16/05/2019)
Chủ đề của ngày nước thế giới 22/3/2019“nước cho tất cả - không ai bị bỏ lại phía sau”(14/03/2019)
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019(12/03/2019)
Ngày nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau(01/02/2019)
Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.(23/01/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương