.
Tài nguyên đất
Sửa đổi quy định về tách thửa đất ở để góp phần “ổn định”Thị trường bất động sản.

Theo thông tin tổng hợp từ các huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua, việc các nhà đầu tư đi gom thửa đất ở có vườn ao không được công nhận là đất ở sau đó thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (nộp tiền sử dụng đất), rồi thực hiện thủ tục tách thửa (phân lô nhỏ) diễn ra rầm rộ. Nhiều lô đất nhỏ sau khi được tách thửa đất chỉ thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lướt sóng(chuyển nhượng quyền sử dụng đấtđể lướt sóng-nói theo cách thông dụng của giới đầu cơ đất gọi là “mua đi bán lại kiếm lời”), việc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nhu cầu sử dụng đất mà chỉ mua đi bán lại kiếm lời đã tạo “sốt đất ảo” tiềm ẩn nhiều hạn chế cho quy hoạch sử dụng đất nói riêng và phát triển kinh tế của địa phương nói chung.

Luật Đất đai năm 2013 quy định tách thửa đất ở tại nông thôn, tách thửa đất ở tại đô thị; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, giao cho UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tại tỉnh ta, thực hiện các quy định của Pháp luật Đất đai 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 “Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Tuy nhiên, Luật Đất đai hiện hành mới giao cho UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa, chưa quy định rõ tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực được phép tách thửa đối với các thửa đất ở. Với quy định hiện hành, hiện nay có nhiều nhà đầu cơ đất thực hiện việc tách thửa đất ở thành nhiều thửa đất nhỏ để thực hiện các giao dịch “mua đi bán lại kiếm lời”, điều này dẫn đến áp lực về mật độ dân số, xã hội, cũng như áp lực cục bộ về hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước) của khu vực có thửa đất được tách thành nhiều thửa nhỏ.


 

Sơ họa hai khu đất sau khi phân lô nhỏ đang giao dịch trên thị trường

Để giảm việc giới đầu tư thực hiện việc “mua đi bán lại kiếm lời”, đồng thời giảm áp lực về xã hội và hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực có thửa đất ở được tách thành nhiều thửa nhỏ, một yêu cầu đặt ra với cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai là cần có giải pháp khảo sát, lấy ý kiến rộng rãi khi xây dựng quy định tiêu chí phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (quy hoạch, đất đai, xây dựng…) để sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định sửa đổi “quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở” từ đó hạn chế tối đa việc các nhà đầu cơ đất dựa vào tách thửa đất ở thành nhiều thửa đất nhỏ để thực hiện việc “mua đi bán lại kiếm lời”.

ThS. Lê Huy Hưng

Phó Chánh Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các tin mới hơn
Sửa đổi Luật Đất đai, cần giải quyết cả các vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế (08/08/2022)
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)(28/07/2022)
Các tin cũ hơn
Bảo đảm các chủ trương mới của Đảng về chính sách đất đai phải được thể chế hoá bằng pháp luật(13/04/2022)
Hội thảo trực tuyến: "Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất"(10/06/2021)
Khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai(10/05/2021)
Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019(17/07/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm kê đất đai năm 2019(06/06/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương