w
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nhiều thay đổi liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016.

Theo Nghị định, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có nhiều thay đổi so với trước đây như:

Thay đổi một số trường hợp được miễn phí. Theo đó, nếu như trước đây nước tuần hoàn trong các cơ sở sản xuất, chế biến mà không thải ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào, nước thải sinh hoạt của tổ chức tại các xã đang được Nhà nước bù giá để có giá nước phù hợp sẽ không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nay theo quy định tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì nước tuần hoàn vẫn thuộc đối tượng nộp phí; nước thải sinh hoạt của tổ chức tại các xã không phải nộp phí; …   

Thay đổi cách tính phí, mức phí thu và phần trăm số tiền được để lại, cụ thể: theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 9 của Nghị định, mức phí thu cố định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cao hơn so với quy định trước đây; toàn bộ số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được sẽ nộp về ngân sách nhà nước, trừ trường hợp tổ chức thu phí thuộc diện khoán chi phí hoạt động được để lại 25% để trang trải chi phí hoạt động.

Cơ quan thu phí, đối tượng phải nộp phí cũng được quy định cụ thể hơn, …  

Tải Nghị định 53/2020/NĐ-CP tại đây.

Vũ Tiến- Cán bộ pháp chế
Các tin mới hơn
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021(01/07/2021)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2020(01/06/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2020 (06/05/2020)
Các tin cũ hơn
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020(02/04/2020)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2020(30/03/2020)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I/2020(18/03/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định gỡ nút thắt trong đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất(02/03/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020(02/03/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương