w
Thông báo
Thông báo số: 272/TB-STNMT, ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở TNMT, do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án
Khu đô thị mới phía Tây, thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư
Nội dung chi tiết tại đây 
Các tin mới hơn
Thông báo số 781/STNMT-KS ngày 06 tháng 5 năm 2021 V/v thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản(06/05/2021)
Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2021 do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn làm chủ đầu tư(22/04/2021)
Thống báo số 65TB-STNMT ngày 15 tháng 4 năm 2021 do Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư(19/04/2021)
Thông báo số 51/TB-STNMT, ngày 31 tháng 3 năm 2021 Về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 (15/04/2021)
Thông báo số 60/TB-STNMT, ngày 09 tháng 4 năm 2021, do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư(12/04/2021)
Các tin cũ hơn
Thông báo số : 269/STNMT-VPĐK, ngày 16/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường, do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư (17/12/2020)
Thông báo số: 268/TB-TNMT 16/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư(17/12/2020)
Thông báo số:263/TB-STNMT do Công ty cổ phần Đông Hải 27-7 làm chủ đầu tư(09/12/2020)
Thông báo số: 261/TB-STNMT do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn làm chủ đầu tư(09/12/2020)
Thông báo số: 260/TB-STNMT do Công ty TNHH Đức Dương làm chủ đầu tư (09/12/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương