.
Cải cách hành chính
Những điểm mới về hạn mức công nhận đất ở và việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày 04/10/2022,UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao, điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa trên địa bàn tỉnh (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2022, thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh). 

Theo đó, kể từ ngày 14/10/2022, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp người sử dụng đất ở có vườn, ao nhưng không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, việc tách thửa đất ở đã có nhiều thay đổi so với quy định trước đây, cụ thể:

1. Về hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao mà người sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Theo quy định trước đây, nếu người sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất (kể cả trong hoặc ngoài khu dân cư) nhưng đang sử dụng ổn định, không lấn chiếm, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất đang sử dụng xác nhận đất đó được sử dụng ổn định từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, không có tranh chấp thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng năm (05) lần hạn mức giao đất ở tối đa tương ứng với từng vị trí nhưng không vượt quá diện tích thực tế đang sử dụng, phần diện tích đất còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất (đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp);

Nay theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND thì trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà người sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc công nhận hạn mức được tính theo nhân khẩu và vị trí khu đất. Diện tích được công nhận áp dụng theo hạn mức quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định này (bằng với hạn mức có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993). Đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 trở lại đây mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc công nhận hạn mức đất ở cơ bản giống với quy định trước đây.  

2. Về tách thửa đất ở, ngoài các điều khoản chung quy định về nguyên tắc, những trường hợp không được phép tách thửa tại các nơi đã có quy hoạch thì Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND còn bổ sung nhiều nội dung mới về điều kiện tách thửa đất, cụ thể như sau:

- Trường hợp tách thửa đất ở mà hình thành lối đi chung hoặc diện tích sử dụng chung thì chỉ được tách thửa đất khi đảm bảo một trong các điều kiện sau: phải thực hiện đồng thời với thủ tục cho, tặng, thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp bố, mẹ, ông, bà chuyển quyền sử dụng đất cho con, cháu trong gia đình, anh, chị em ruột hoặc vợ, chồng chuyển quyền sử dụng đất cho nhau; phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các trường hợp còn lại.

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh.

- Đối với thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, ngoài các điều kiện trên còn phải bảo đảm các điều kiện: đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; phù hợp chấp thuận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp thửa đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư).

- Ngoài các điều kiện trên, Quy định kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND cũng lường trước và quy định xử lý một số trường hợp cụ thể khi tách thửa. Theo đó, trường hợp sau khi tách thửa mà các thửa đất vẫn có nhiều mục đích sử dụng thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được áp dụng đối với mục đích sử dụng đất chính. Trường hợp không đảm bảo yêu cầu này thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng trước khi tách thửa; trường hợp sau khi tách thửa mà hình thành thửa đất có một mục đích sử dụng thì diện tích tối thiểu được áp dụng đối với loại đất đó. Trường hợp ranh giới tách thửa đất đi qua công trình xây dựng gắn liềnvới đất thì chỉ được tách thửa đất sau khi chủ sở hữu tài sản có văn bản cam kết nhất trí tách thửa, cam kết tháo dỡ, di chuyển tài sản theo ranh giới tách thửa khi các chủ sử dụng đất có yêu cầu, đề nghị.

Minh Long

 

Các tin mới hơn
Số 176/KH-STNMT ngày 29/12/2023 Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2024(02/01/2024)
Số 881/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường(16/05/2023)
Các tin cũ hơn
Từ ngày 14/10/2022, việc tách thửa đất phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (05/10/2022)
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh(05/10/2022)
Chấn chỉnh một số nội dung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng(26/09/2022)
Kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai tại địa phương(19/09/2022)
Tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng(12/09/2022)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương