.
Tài nguyên đất
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm kê đất đai năm 2019

"Ngày 04/6, tại cuộc họp rà soát các nội dung triển khai Kế hoạch Kiểm kê đất đai năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai: “Cần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong Kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019”."

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, thực hiện Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013 về thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ, để chuẩn bị cho việc kiểm kê đất đai năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018 để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát đánh giá lại tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2012 và việc thống kê đất đai định kỳ các năm 2015, 2016, 2017 để xác định những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.

Phạm vi rà soát thống kê nguồn tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: (i) các xã đã đo vẽ bản đồ địa chính từ năm 2015 đến năm 2018; (ii) các xã đã lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê năm 2012 dạng số từ các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ ảnh hàng không, ảnh viễn thám; (iii) các xã có bản đồ kết quả điều tra kiểm kê rừng của ngành nông nghiệp hoàn thành năm 2015 đến nay.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị các địa phương thực hiện rà soát hoàn thiện đường địa giới hành chính xã trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, nhất là các xã đã hoàn thành nâng cấp bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án 'Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; cũng như xây dựng phương án thực hiện và dự toán kinh phí cho kiểm kê đất đai trình cơ quan có thẩm quyền duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2019, 2020.

Đến nay, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đang xin ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện và trình Bộ ban hành. Bộ cũng đang xây dựng và cơ bản hoàn thiện Dự án và Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, công tác thống kê, kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho biết được quá trình quản lý đất đai tại từng địa phương và trên phạm vi cả nước, qua đó đánh giá được những biến động và giúp các nhà quản lý hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển trong tương lai.

Để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đạt kết quả tốt, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai cần phối hợp chặt chẽ với Cục Viễn thám quốc gia để chuẩn bị bình đồ ảnh phục vụ việc kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai tại một số địa phương; phối hợp với Tổng cục Môi trường trong việc kiểm kê đất ngập nước ven biển; đồng thời, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

Cổng TTĐT

Các tin mới hơn
Sửa đổi Luật Đất đai, cần giải quyết cả các vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế (08/08/2022)
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)(28/07/2022)
Sửa đổi quy định về tách thửa đất ở để góp phần “ổn định”Thị trường bất động sản.(20/04/2022)
Bảo đảm các chủ trương mới của Đảng về chính sách đất đai phải được thể chế hoá bằng pháp luật(13/04/2022)
Hội thảo trực tuyến: "Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất"(10/06/2021)
Các tin cũ hơn
Góp quyền sử dụng đất thực hiện dự án: cần cú hích từ cơ chế(20/05/2019)
Xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai(20/07/2018)
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế đất đai(16/07/2018)
Sử dụng thống nhất một phần mềm chung để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong triển khai thực hiện Dự án VILG(06/07/2018)
Sửa đổi Luật Đất đai phải bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch(21/06/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương