w
Giá đất tỉnh Hải Dương
Quyết định số 55/QĐ-UBND: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải văn bản tại đây
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Số 37_2018_QD-UBND: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh hải dương năm 2019 (27/10/2020)
Số 04/2017/QĐ-UBND: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017(27/10/2020)
Số: 33/2014/QĐ-UBND: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 (27/10/2020)
Số: 34/2013/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(27/10/2020)
Số: 25/2012/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013(27/10/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương