.
Thông báo
Số 188/TB-UBND ngày 21/9/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2023 (Lần 3, phiên họp sáng)

Số 188/TB-UBND ngày 21/9/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2023 (Lần 3, phiên họp sáng)
 
Nội dung chi tiết tại đây 
Các tin mới hơn
Số 161/TB-STNMT ngày 29/11/2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thành phố Chí Linh do Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Thành Đông làm chủ đầu tư(29/11/2023)
Số 157/TB-STNMT ngày 21/11/2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân, huyện Kim Thành do Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ làm chủ đầu tư(21/11/2023)
Số 135/TB-STNMT ngày 15/11/2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trạm Bóng, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc do Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công làm chủ đầu (16/11/2023)
Số 115/TB ngày 12/10/2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, thương mại, dịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương (12/10/2023)
Các tin cũ hơn
Số 98/TB-STNMT ngày 13/9/2023 Thông báo Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác, sử dụng nước mặt sông Kinh Thầy của Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân(18/09/2023)
Số 123/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/8/2023 V/v mất Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH một thành viên Hưng Thịnh Thiên Trường tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn.(28/08/2023)
Số 91/TB-STNMT ngày 14/8/2023 thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Dự án Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ mở rộng, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng do Công ty(24/08/2023)
Số 86/TB-STNMT ngày 27/7/2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư, thương mại và TTCN phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương do Liên danh Công ty T(27/07/2023)
Số 81/TB ngày 19/7/2023 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Lạc long, huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) do Liên danh Công ty c(19/07/2023)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương