.
Công khai TTCP thăm dò khoáng sản
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng

Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng; địa chỉ: thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng,huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: đất sét làm gạch.

- Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: khu vực có diện tích 13,15hs tại bãi sông Thái Bình, thuộc địa phận xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Nội dung toàn văn tại đây

Các tin mới hơn
Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long(07/03/2019)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng(23/01/2019)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long(23/01/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo công khai thông itn của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép tham do khoáng sản(20/09/2018)
Thông báo công khai tên tổ chức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong(08/06/2018)
Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản(02/05/2018)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong(27/04/2018)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hằng,(22/03/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương