w
Cải cách hành chính
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2020

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Báo cáo số 81/BC-STNMT về kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2020. Theo báo cáo, Quý I/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Về công bố, công khai TTHC: Sở đã tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 24/3/2020).

Về tình hình kết quả giải quyết TTHC: Từ 16/12/2019 đến 15/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường như sau  đã tiếp nhận tổng số 501 hồ sơ  thuộc 8 lĩnh vực giải quyết của Sở. Trong đó, đã giải quyết xong 442 hồ sơ, đang giải quyết 59 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:  Sở đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 14/01/2020, Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 14/02/2020 triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC đảm bảo phù hợp với kế hoạch của UBND tỉnh và điều kiện thực tiễn tại Sở. Đã có văn bản kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, khoáng sản theo nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (Công văn số 22/STNMT-PC ngày 06/01/2019).

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: tiếp tục cập nhật, viết tin bài đăng tải trên website của Sở để người dân, doanh nghiệp và các công chức, viên chức, người lao động biết.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Sở cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới như:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá TTHC trong lĩnh vực có liên quan, tác động nhiều đến tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát, đánh giá tác động TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Sở.

Tải Báo cáo tại đây

Bùi Thủy – Văn phòng Sở

Các tin mới hơn
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2020(01/06/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2020 (06/05/2020)
Nhiều thay đổi liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(06/05/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020(02/04/2020)
Các tin cũ hơn
Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I/2020(18/03/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định gỡ nút thắt trong đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất(02/03/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020(02/03/2020)
DANH MỤC: Thông tin công khai của Sở Tài nguyên và Môi trường(03/10/2019)
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý(10/07/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương