w
Địa chất - Khoáng sản
Công tác tuyên truyền và thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của chính phủ

"Ngày 13/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 3146/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng là các cán bộ, công chức đang công tác tại văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và phòng Tài nguyên và Môi trường ở các địa phương nơi có công trình khai thác nước."

Trong thời gian vừa qua Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã tích cực hướng dẫn và triển khai tới các tổ chức và cá nhân thuộc trường hợp phải tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước các nội dung của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cũng như hướng dẫn các tổ chức và cá nhân có công trình khai thác nước thuộc trường hợp phải tính tiền cấp quyền khai thác nước lập bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017.

Ngày 14/9/2018, Hội đồng đã họp buổi đầu tiên để thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với hai đơn vị là Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III và Công ty cổ phần luyện kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam.

Trong thời gian tới Hội đồng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền pháp luật về tài nguyên nước nói chung và các quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nói riêng cũng như thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác thác tài nguyên nước của các tổ chức và cá nhân theo quy định.

 

Mai Văn Tâm

(Phòng Tài nguyên nước)

Các tin mới hơn
Hội Địa chất tỉnh Đại hội lần thứ V và Kỷ niệm 20 năm thành lập hội(27/11/2020)
Đại hội lần thứ v (nhiệm kỳ 2020-2025) và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội địa chất tỉnh Hải Dương (2000-2020) đã thành công tốt đẹp(26/11/2020)
Thông báo yêu cầu khắc phục tồn tại vi phạm trong hoạt động khoáng sản đối với Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị(10/04/2019)
Hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản(20/09/2018)
Các tin cũ hơn
Bộ TN-MT đang làm rõ việc phá rừng đặc dụng Thần Sa để khai thác vàng(17/09/2018)
Quản lý chặt chẽ tài nguyên cát, sỏi lòng sông(19/07/2018)
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn(15/05/2018)
Hoàn thiện văn bản pháp luật, đưa quản lý khoáng sản vào nền nếp(10/01/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương