.
Tài nguyên nước
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-

          Ngày 05/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND “Về việc bổ sung, thay thế Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước” trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:

          1. Điều chỉnh, bổ sung ông Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh là thành viên Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thay thế ông Đoàn Minh Chính, Phó trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/8/2019.

          2. Bổ sung bà Trần Thị Thanh Thúy, chuyên viên phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường là thành viên Hội đồng thẩm định kể từ ngày 01/8/2019.

         Tải quyết định tại đây

 

ThS: Mai Văn Tâm

(Phòng Tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường)

Các tin mới hơn
Số 589/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường(06/04/2023)
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016 - 2021(10/08/2022)
Khẩn trương rà soát, lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp để phê duyệt, công bố theo quy định (29/03/2022)
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT(29/03/2022)
Thông điệp Ngày Nước Thế giới 2022: "Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình"(21/03/2022)
Các tin cũ hơn
Về khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất tại khu vực thành phố Hải Dương và vùng phụ cận của tầng chứa nước holocen (qh) và tầng chứa nước pleistocen (qp)(13/06/2019)
“Nước” và vai trò của “nước” trong cuộc sống con người(16/05/2019)
Chủ đề của ngày nước thế giới 22/3/2019“nước cho tất cả - không ai bị bỏ lại phía sau”(14/03/2019)
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019(12/03/2019)
Ngày nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau(01/02/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương