w
Thông báo
Thông báo số:256/TB-TNMT ngày 25/11/2020 do Công ty cổ phần tập đoàn Hà Phương làm chủ đầu tư

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng
QSD đất tại Dự án KDC tập trung thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện do Công ty cổ phần tập đoàn Hà Phương làm chủ đầu tư
Nội dung chi tiết tại đây
Các tin mới hơn
Thống báo số 65TB-STNMT ngày 15 tháng 4 năm 2021 do Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư(19/04/2021)
Thông báo số 51/TB-STNMT, ngày 31 tháng 3 năm 2021 Về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 (15/04/2021)
Thông báo số 60/TB-STNMT, ngày 09 tháng 4 năm 2021, do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư(12/04/2021)
Thông báo số 3/TB-STNMT, ngày 13 tháng 1 năm 2021,do Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc (nay đổi tên là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc) làm chủ đầu tư(12/04/2021)
Thông báo số 4/TS-STNMT, ngày 13 tháng 1 năm 2021,do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư(12/04/2021)
Các tin cũ hơn
Thông báo số : 247/TB-TNMT ngày 30/10/2020 do Liên danh Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp và Công ty TNHH Đức Dương làm chủ đầu tư(30/10/2020)
Thông báo số: 246/TB-STNMT ngày 29/10/2020 do Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư(29/10/2020)
Thông báo số: 246/TB-STNMT ngày 29/10/2020 do Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư(29/10/2020)
Thông báo số: 245/TB-STNMT ngày 26/10/2020 do Công ty TNHH Đức Dương làm chủ đầu tư (26/10/2020)
Thống báo số: 239/TB-STNMT ngày 13 tháng 10 năm 2020 do Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư(21/10/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương