.
Địa chất - Khoáng sản
Hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản

"Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 19/9/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã tham dự hội nghị và ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang và Lạng Sơn."

Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về hoạt động khoáng sản

Căn cứ Luật khoáng sản năm 2010; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn; Văn bản số 1338/VPCP-NC ngày 02/3/2016của Văn phòng Chính phủ về giải quyết tình hình khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi trái phép; Văn bản số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016; Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại Hội nghị ngày 09/8/2018 về sơ kết 02 Quy chế phối hợp về than, cát sỏi đã ký giữa các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường 05 tỉnh, thành phố đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; nội dung phối hợp thực hiện bao gồm: tham gia, đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản tại mỗi địa phương và các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố; phối hợp cung cấp thông tin, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý việc mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; trọng tâm là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và việc mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, nhất là than, cát trên các tuyến sông, các bến bãi giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố. Kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu hoạt động khoáng sản trái phép hoặc những hành vi tiếp tay, tham gia các hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn đặc biệt là các khu vực giáp ranh.
Các Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ký Quy chế phối hợp sẽ chủ động triển khai thực hiện các nội dung trong quy chế; định kỳ 6 tháng/lần sẽ đánh giá kết quả thực hiện và rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế cho phù hợp với thực tiễn công tác quản lý khoáng sản của mỗi địa phương.

Phòng Khoáng sản

Các tin mới hơn
Phát hiện mới về địa chất và khoáng sản tại Kon Plong(24/05/2021)
Hội Địa chất tỉnh Đại hội lần thứ V và Kỷ niệm 20 năm thành lập hội(27/11/2020)
Đại hội lần thứ v (nhiệm kỳ 2020-2025) và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội địa chất tỉnh Hải Dương (2000-2020) đã thành công tốt đẹp(26/11/2020)
Thông báo yêu cầu khắc phục tồn tại vi phạm trong hoạt động khoáng sản đối với Công ty Liên doanh công trình Hữu Nghị(10/04/2019)
Các tin cũ hơn
Công tác tuyên truyền và thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của chính phủ(20/09/2018)
Bộ TN-MT đang làm rõ việc phá rừng đặc dụng Thần Sa để khai thác vàng(17/09/2018)
Quản lý chặt chẽ tài nguyên cát, sỏi lòng sông(19/07/2018)
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn(15/05/2018)
Hoàn thiện văn bản pháp luật, đưa quản lý khoáng sản vào nền nếp(10/01/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương