.
Cải cách hành chính
Từ ngày 14/10/2022, việc tách thửa đất phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Ngày 04/10/2022,UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao, điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa trên địa bàn tỉnh (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2022, thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh). Tại Quyết định này, ngoài các nội dung quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất, Quyết định còn quy định cụ thể nội dung quan trọng Chính phủ giao quy định chi tiết tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 đó là điều kiện được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. 

Theo đó, tại các Điều 10, khoản 3, 5 Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND thì để tách thửa đất cần có các điều kiện cụ thể sau đây:

1. Không thuộc khu vực không được tách thửa đất; diện tích các thửa đất được hình thành sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất; hình dạng thửa đất, kích thước các cạnh của các thửa đất được hình thành sau khi sau khi tách thửa phù hợp các quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định tại Quy định này. 

2. Có đường đi vào các thửa đất được hình thành sau khi sau khi tách thửa, chiều rộng cắt ngang mặt đường đối với từng loại đất như sau:

a) Bằng hoặc lớn hơn 1,5m (một mét năm mươi centimet) đối với thửa đất ở;

b) Bằng hoặc lớn hơn 10m (mười mét) đối với thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án;

3. Trường hợp tách thửa đất ở mà hình thành lối đi chung hoặc diện tích sử dụng chung thì chỉ được tách thửa đất khi đảm bảo một trong các điều kiện sau:

Phải thực hiện đồng thời với thủ tục cho, tặng, thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp bố, mẹ, ông, bà chuyển quyền sử dụng đất cho con, cháu trong gia đình, anh, chị em ruột hoặc vợ, chồng chuyển quyền sử dụng đất cho nhau;

Phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các trường hợp còn lại.

4. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh.

5. Đối với thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, ngoài các điều kiện trên còn phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Phù hợp chấp thuận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp thửa đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư).

Trường hợp sau khi tách thửa mà các thửa đất vẫn có nhiều mục đích sử dụng thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được áp dụng đối với mục đích sử dụng đất chính. Trường hợp không đảm bảo yêu cầu này thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng trước khi tách thửa; Trường hợp sau khi tách thửa mà hình thành thửa đất có một mục đích sử dụng thì diện tích tối thiểu được áp dụng đối với loại đất đó. Trường hợp ranh giới tách thửa đất đi qua công trình xây dựng gắn liền với đất thì chỉ được tách thửa đất sau khi chủ sở hữu tài sản có văn bản cam kết nhất trí tách thửa, cam kết tháo dỡ, di chuyển tài sản theo ranh giới tách thửa khi các chủ sử dụng đất có yêu cầu, đề nghị.

Có thể nói, đây là chính sách hết sức quan trọng, góp phần tháo gỡ nhiều rào cản, vướng mắc khi thực hiện thủ tục tách thửa đất trong thời gian qua, hạn chế các trường hợp tự ý phân chia, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định, phá vỡ quy hoạch xây dựng, góp phần vào việc làm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tải Quyết định tại đây.   

Minh Long        

Các tin mới hơn
Số 176/KH-STNMT ngày 29/12/2023 Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2024(02/01/2024)
Số 881/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường(16/05/2023)
Những điểm mới về hạn mức công nhận đất ở và việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(07/10/2022)
Các tin cũ hơn
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh(05/10/2022)
Chấn chỉnh một số nội dung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng(26/09/2022)
Kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai tại địa phương(19/09/2022)
Tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng(12/09/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh mục 09 thủ tục hành chính mức độ 4 (25/03/2022)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương