.
Công khai TTCP thăm dò khoáng sản
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long

- Tên tổ chức có nhu cầu thăm dò: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long; địa chỉ: khu Lôi Động, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: sét gốm, sét chịu lửa, sét gạch ngói.

- Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: diện tích 107.886 m2, tại khu vực Dọc Giếng, khu vực Đồng Dôi - Đồng Sào, thuộc địa phận phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nội dung toàn văn: tại đây


Các tin mới hơn
Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long(07/03/2019)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng(23/01/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng(20/09/2018)
Thông báo công khai thông itn của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép tham do khoáng sản(20/09/2018)
Thông báo công khai tên tổ chức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong(08/06/2018)
Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản(02/05/2018)
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong(27/04/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương