w
Tài nguyên nước
Chủ đề của ngày nước thế giới 22/3/2019“nước cho tất cả - không ai bị bỏ lại phía sau”

"Nhờ có nước, sự sống trên trái đất đã được hình thành, tồn tại và phát triển từ xa xưa cho đến nay. Nước chính là nguồn gốc của sự sống. Các quá trình sống được thực hiện rất phức tạp và chúng chỉ có thể diễn ra trong điều kiện có sự tham gia của nước."

         Chủ đề của ngày nước thế giới năm nay (22/3/2019) là “Nước cho tất cả-không để ai bị bỏ lại phía sau” đã nói lên tầm quan trọng của “Nước” trong đời sống con người. Điều này có nghĩa là mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình toàn thế giới hướng đến các mục tiêu cụ thể về nước. Nhưng thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều đối tượng chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch và an toàn, trong đó có các hộ gia đình, trường học, nơi làm việc, trang trại và nhà máy đang vật lộn để tồn tại và phát triển.Việc thiếu được tiếp cận với nguồn nước sạch và an toàn sẽ có tác động bất lợi đến các nhóm cộng đồng nghèo dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người tị nạn, thiểu số, người khuyết tật và nhiều đối tượng khác.v.v.. Ngày Nước thế giới năm 2019 hướng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nước bằng cách giải quyết những lý do tại sao rất nhiều người bị bỏ lại phía sau.

         Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm cụ thể hóa những cam kết trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, với mục tiêu mọi người đều phải được hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của con người bạn”.

         Cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh, tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững vì một xã hội ổn định và thịnh vượng. Các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019: “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau” bao gồm: 

           - Nước cho phụ nữ;

          - Nước cho nơi làm việc, sản xuất;

          - Nước cho nông thôn;

          - Nước cho người tị nạn;

          - Nước cho các bà mẹ;

          - Nước cho trẻ em;

          - Nước cho học sinh, sinh viên;

          - Nước cho những người bản địa, thiểu số; 

          - Nước cho người khuyết tật.

Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm nay, căn cứ sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019” và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 620/UBND-VP ngày 05/3/2019 “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới 2019”.  Ngày 14/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-TNMT “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương” đồng thời có Công văn số 370/STNMT-TNN “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2019” trên địa bàn tỉnh Hải Dương gửi các Sở, Ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động nhân ngày Ngày nước thế giới năm 2019 . Các nội dung hoạt động cần tập trung chỉ đạo gồm: tổ chức diễu hành nhân Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất; vận động cộng đồng bảo vệ tài nguyên nước, tham gia chiến dịch khơi thông dòng chảy; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; trồng cây, trồng rừng bảo vệ nguồn nước; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2019 tại Cơ quan và các địa điểm phù hợp trên địa bàn tỉnh.

 ThS: Mai Văn Tâm

(Phòng Tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường)

Các tin mới hơn
Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)(28/07/2020)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-(16/08/2019)
Về khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất tại khu vực thành phố Hải Dương và vùng phụ cận của tầng chứa nước holocen (qh) và tầng chứa nước pleistocen (qp)(13/06/2019)
“Nước” và vai trò của “nước” trong cuộc sống con người(16/05/2019)
Các tin cũ hơn
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019(12/03/2019)
Ngày nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau(01/02/2019)
Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.(23/01/2019)
Kết quả thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính Phủ(22/11/2018)
Quan điểm về “phát triển bền vững tài nguyên nước”(09/07/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương