w
Thông báo
Thông báo số 208/TB-STNMT, Ngày 30/07/2020 do Công ty cổ phần thương mại vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư

Thông báo Kết quả kiêm tra hiện trạng sủ dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu Dân cư cụm công nghiệp Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn do Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư
làm chủ đầu tư
 
Nội dung chi tiết  tại đây
Các tin mới hơn
Thống báo số: 239/TB-STNMT ngày 13 tháng 10 năm 2020 do Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư(21/10/2020)
Thông báo Số: 223/STNMT- TB ngày 31 tháng 8 năm 2020 do Công ty cổ phần tập đoàn Hà Phương làm chủ đầu tư (31/08/2020)
Thông báo số 221/TB-STNMT ngày 24/08/2020 ông ty cổ phần thương mại – dịch vụ Fanco Group(25/08/2020)
Thông báo số 509/TB-STNMT, Ngày 31/07/2020 do Công ty cổ phần Đông Hải 27-7 làm chủ đầu tư(31/07/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo số 203/TB-STNMT, Ngày 21/07/2020 do Công ty THHH Đức Dương làm chủ đầu tư(28/07/2020)
Thông báo số: 200/TB -STNMT, Ngày 15/07/2020 do Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ Fanco Group(17/07/2020)
Thông báo số : 144/TB-STNMT, ngày 09/06/2020 do công ty cổ phần đầu tư Thành Đô làm chủ đầu tư.(01/07/2020)
Thông báo số: 146/TB-STNMT, ngày 12/06/2020 do công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư (01/07/2020)
Thông báo số 143/TB-STNMT, Ngày 04/06/2020 do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư(17/06/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương