w
Thông báo
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung chi tiết tại đây
Các tin mới hơn
Thống báo số 65TB-STNMT ngày 15 tháng 4 năm 2021 do Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư(19/04/2021)
Thông báo số 51/TB-STNMT, ngày 31 tháng 3 năm 2021 Về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 (15/04/2021)
Thông báo số 60/TB-STNMT, ngày 09 tháng 4 năm 2021, do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư(12/04/2021)
Thông báo số 3/TB-STNMT, ngày 13 tháng 1 năm 2021,do Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc (nay đổi tên là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc) làm chủ đầu tư(12/04/2021)
Thông báo số 4/TS-STNMT, ngày 13 tháng 1 năm 2021,do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư(12/04/2021)
Các tin cũ hơn
THÔNG BÁO Số 46/TB-STNMT ngày 18/03/2021 do Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ làm chủ đầu tư(24/03/2021)
THÔNG BÁO Số 46/TB-STNMT ngày 18/03/2021 do Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ làm chủ đầu tư(24/03/2021)
THÔNG BÁO số 45/TB-TNMT, 18/03/2021 do Liên danh Toàn Gia – Thành Đạt làm chủ đầu tư (đợt 15)(24/03/2021)
Thông báo số: 272/TB-STNMT, ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở TNMT, do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư(28/12/2020)
Thông báo số : 269/STNMT-VPĐK, ngày 16/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường, do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư (17/12/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương