w
Cập nhật virus Corona (nCov)
Văn bản chỉ đạo của tỉnh

Thông báo số 3438/SYT-NVY,  29/10/2021 của Sở y tế Hải Dương về Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương  
 
   Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 01/09/2020 về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại các khu dân cư đề phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
 Nội dung chi tiết tại đây
 
 Thông báo số 3045/UBND- TP  ngày 21/08/2020 Về việc thành lập các tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng
Nội dung chi tiết tại đây
 
Thông báo số 13/TB-BCĐ ngày 07/08/2020  Danh sách liên quan đến trường hợp dương tính với Virút SARS-COV-2 ( số liệu tính đến 8h00 ngày 07/08/2020)
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Thông báo Số 1902/TB-TU ngày 06/08/2020 Kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chóng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Nội dung chi tiết tại đây
 
Thực hiện công văn số 2681 ngày 27/07/2020 của UBND Tỉnh Hải Dương  về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung chi tiết tại đây

  Thực hiện công văn số 650 ngày 06/03/2020 của UBND Tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut  Covid -19 gây ra
Nội dung chi tiết tại đây
 
Số 458/QĐ-BCĐ:  Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona ( Covid 19) gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Nội dung chi tiết tại đây
 
Thống báo số 91/TB-UBND:  Về việc ngăn chặn tình trạng bán hàng, ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên đường phố nhằm phòng chống dịch do vi rút Corona gây ra 
Nội dung chi tiết tại đây

Ngày 07/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định số 308/UBND-VP cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra 
Nội dung chi tiết tại đây
 
 Số 117/UBND-VHTT ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh tạm thời dừng hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Dương
Nội dung chi tiết tại đây
 
Số 269/UBND-VP ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh cho phép học sinh nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Nội dung chi tiết tại đây
 
Kế hoạch số 280/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 Đáp ứng với từng cấp độ dịch bện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra
Nội dung chi tiết kế hoạch tại đây
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chùng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
Nội dung chi tiết: Chỉ thị số 03/CT-UBND

Ngày 01/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định số 324/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp mới do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
Nội dung chi tiết tại đây
 
Thông báo Số 549-TB/VPTU ngày 31/01/2020  Ý kiến của thường trực tỉnh ủy Không tổ chức tập trung đông người, đi tham quan, du lịch, lễ hội để trách lây nhiềm vius Corona
Nội dung chi tiết Số 549-TB/VPTU
 
Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 31/01/2020 của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
Chi tiết nội dung  Chỉ thị số 46-CT/TU
 
Công văn số 265/ UBND-VP ngày 31/01/2020 phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
Nội dung chi tiết tại đây
Các tin mới hơn
Văn bản chi đạo của tinh(28/01/2021)
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19(27/08/2020)
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới(27/08/2020)
Văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành(27/08/2020)
Virus nCoV - Cập nhật danh sách điện thoại các bệnh viện(27/08/2020)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương