.
Cập nhật virus Corona (nCov)
Văn bản chỉ đạo của Trung Ương

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương
04.02.2020 09:40

Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

 Nội dung chi tiết tại đây

Quyết định số 173/QĐ-TTg 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Nội dung chi tiết tại đây

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Chi tiết nội dung tại đây
Công điện số 88/CĐ-VPC ngày 31/01/2020 Họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bện do chủng mới của virus Corona gây ra

Chi tiết nội dung tại đây
Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra
Chi tiết nội dung tại đây

Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Chi tiết nội dung tại đây

Các tin mới hơn
Văn bản chi đạo của tinh(28/01/2021)
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19(27/08/2020)
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới(27/08/2020)
Văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành(27/08/2020)
Virus nCoV - Cập nhật danh sách điện thoại các bệnh viện(27/08/2020)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương