.
Văn Bản Tuyên truyền
Số 1683/STTTT-TTBCXB ngày 20/10/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (Đợt 2)

Số 1683/STTTT-TTBCXB ngày 20/10/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (Đợt 2)
 
Nội dung chi tiết tại đây 
Các tin mới hơn
Số 1963/STTTT-TTBCXB ngày 24/11/2023 V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 4 tháng 11)(28/11/2023)
Số 1923/STTTT-TTBCXB ngày 21/11/2023 V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 3)(22/11/2023)
Số 1872/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(15/11/2023)
Số 1794/STTTT-TTBCXB ngày 06/11/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(09/11/2023)
Số: 1713 /STTTT-TTBCXB27/10/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(27/10/2023)
Các tin cũ hơn
Số 1649/STTTT-TTBCXB ngày 16/10/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(16/10/2023)
Số 1574/STTTT-TTBCXB ngày 3/10/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(04/10/2023)
Số 1523/STTTT-TTBCXB ngày 25/9/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(26/09/2023)
Số 3499/UBND-VP ngày 19/9/2023 V/v phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023"(21/09/2023)
Số 1488/STTTT-TTBCXB ngày 18/9/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(18/09/2023)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương