w
Cải cách hành chính
Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trương,

Quyết định đã ban hành Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ gồm 10 thủ tục hành chính (09 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện); đồng thời bãi bỏ 09 thủ tục hành chính (07 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện và 01 thủ tục hành chính cấp xã) đã được công bố tại Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (07 quy trình cấp tỉnh, 01 quy trình cấp huyện, 01 quy trình cấp xã) đã được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải quyết định tại đây

Các tin mới hơn
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh mục 09 thủ tục hành chính mức độ 4 (25/03/2022)
Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022(07/03/2022)
Các tin cũ hơn
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2021(07/09/2021)
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.(07/09/2021)
Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.(07/09/2021)
Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai; chính thức bãi bỏ CC tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính(03/08/2021)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021(01/07/2021)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương