w
TIN NỔI BẬT
  Công bố Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
  TB Quyết định số 157/QĐ-TTCNTT, ngày 09/11/2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin
  Công bố Quyết định về công tác cán bộ Trung tâm Tài nguyên Môi trường năm 2022
  Công bố Quyết định về công tác cán bộ năm 2022
  Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 và thời gian hướng dẫn ôn tập
  
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgàyTrích dẫnTải file
Số 142/QĐ-STNMT 28/03/2023 Số 142/QĐ-STNMT ngày 24/3/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Bà Trịnh Thị Thiệu tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 151/QĐ-STNMT 28/03/2023 Số 151/QĐ-STNMT ngày 28/3/2023 Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trương Đình Yên và bà Vũ Thị Hoa tại xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải DƯơng Tải file Tải về
Số 152/QĐ-STNMT 28/03/2023 Số 152/QĐ-STNMT ngày 28/3/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Mai Văn Mẽ tại xã Nhật Tân, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng (nay là huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) Tải file Tải về
Số 153/QĐ-STNMT 28/03/2023 Số 153/QĐ-STNMT ngày 28/3/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Đỗ Văn Tụ và Bà Trần Thị Thuấn tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
Số 154/QĐ-STNMT 28/03/2023 Số 154/QĐ-STNMT ngày 28/3/2023 Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Bùi Văn Khương và bà Nguyễn Thị Hoài tại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
Số 155/QĐ-STNMT 28/03/2023 Số 155/QĐ-STNMT ngày 28/3/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Văn Na và bà Trương Văn Dung tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 140/QĐ-STNMT 21/03/2023 Số 140/QĐ-STNMT ngày 21/3/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Đăng Lới tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
Số 593/STNMT-VPĐK 20/03/2023 Số 593/STNMT-VPĐK ngày 20/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai Tải file Tải về
Số 130/QĐ-STNMT 17/03/2023 Số 130/QĐ-STNMT ngày 16/3/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Đạm và bà Trần Thị Phương Hoa tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương Tải file Tải về
Số 175/QĐ-STNMT 16/03/2023 Số 175/QĐ-STNMT ngày 13/03/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Yêm tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Công bố Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin
Công bố Quyết định về công tác cán bộ Trung tâm Tài nguyên Môi trường năm 2022
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông itn của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép tham do khoáng sản
Công khai QH, KH sử dụng đất
Thông báo
Văn bản TN-MT
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở
Công tác quản lý cán bộ
Văn Bản Tuyên truyền
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương