.
TIN NỔI BẬT
  Số 881/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
  Công bố Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  Công bố Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
  TB Quyết định số 157/QĐ-TTCNTT, ngày 09/11/2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin
  Công bố Quyết định về công tác cán bộ Trung tâm Tài nguyên Môi trường năm 2022
 
 
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgàyTrích dẫnTải file
Số 2346/STNMT-VP 20/09/2023 Số 2346/STNMT-VP ngày 20/9/2023 VV triển khai thực hiện Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 16/9/2023 Tải file Tải về
Số 217/QĐ-VPĐKĐĐ 12/09/2023 Số 217/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 07/9/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tình và bà Nguyễn Thị Tân tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
Số 217/QĐ-VPĐKĐĐ 12/09/2023 Số 217/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 07/9/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tình và bà Nguyễn Thị Tân tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 201/QĐ-VPĐK 12/09/2023 Số 201/QĐ-VPĐK ngày 24/8/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Đồng Văn Tươi và Bà Nguyễn Thị Sâm tại phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 218/QĐ-VPĐKĐĐ 12/09/2023 Số 218/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 7/9/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đỗ Xuân Bình và bà Nguyễn Thị Phụng tại thôn Cao Xá, xã Cao An,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 219/QĐ-VPĐKĐĐ 12/09/2023 Số 219/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 7/9/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lực tại xã Cẩm Định (nay là xã Định Sơn), huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
Số 213/QĐ-VPĐKĐĐ 08/09/2023 Số 213/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 30/8/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Vũ Thị Loan tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng Tải file Tải về
Số 198/QĐ-VPĐKĐĐ 08/09/2023 Số 198/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 23/8/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Thế Ngừng và Vũ Thị Lợi tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc Tải file Tải về
Số 202/QĐ-VPĐKĐĐ 08/09/2023 Số 202/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 24/8/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Sách địa chỉ thửa đất tại xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách (nay là xã An Thượng, thành phố Hải Dương) Tải file Tải về
Số 193/QĐ-VPĐK 23/08/2023 Số 193/QĐ-VPĐK ngày 18/8/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tính và bà Dương Thị Hải tại phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
Công bố Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông itn của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép tham do khoáng sản
Số 865/STNMT-QLĐĐ ngày 18/4/2023 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Danh mục xã miền núi tại Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết định số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương
QUYẾT ĐỊNH Số:05/2022/QĐ-UBND, ngày 20/04/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
số 55/QĐ-UBND: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số:58/2020/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
Công khai QH, KH sử dụng đất
Thông báo
Văn bản TN-MT
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở
Công tác quản lý cán bộ
Văn Bản Tuyên truyền
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương