Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Bảy 2020
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Giới thiệu
Cn, 05/07/20 
Giới thiệu » Phòng Giá đất

I.Ban lãnh đạo

1. Trưởng phòng: Ông  Vũ Anh Dũng

Số điện thoại cơ quan: 0220.3898.048

2. Phó trưởng phòng: Bà Trần Thu Hương

Số điện thoại cơ quan:

II. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng giá đất Sở được quy định tại Quyết định
Số:131/QĐ-STNMT ngày 01/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

            1. Chức năng:

Phòng Giá đất là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu giúp Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá các loại đất; thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chính sách của nhà nước về giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản về lĩnh vực giá đất; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất.

- Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo thẩm quyền; đề xuất giải quyết những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực: Điều tra, khảo sát, xác định định giá các loại đất theo quy định trên địa bàn tỉnh; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Chuyển các thông tin của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo Bảng giá đất) nhỏ hơn 20 tỷ sang cơ quan thuế làm cơ sở để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất theo Luật định

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể hàng năm trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc thu, chi đối với kinh phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích, chuyển vể Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

2.2. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp quản lý, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

              2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng theo quy định của pháp luật, sự phân công của Lãnh đạo Sở và các cơ quan có liên quan.


Giới thiệu khác:
 Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương
 Chi cục bảo vệ môi trường
 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường
 Trung tâm phát triển quỹ đất
 Trung tâm tài nguyên môi trường
 Trung tâm công nghệ thông tin
  Văn phòng Sở
 Thanh tra Sở
 Phòng Kế hoạch-Tài chính
 Phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai.
 Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám
 Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Phòng Khoáng sản
DL doanh nghiệp Danh mục

Thông báo số : 144/TB-STNMT, ngày 09/06/2020 do công ty cổ phần đầu tư Thành Đô làm chủ đầu tư.
Thông báo số: 146/TB-STNMT, ngày 12/06/2020 do công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư
Thông báo số 143/TB-STNMT, Ngày 04/06/2020 do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư
Thông báo số 128/TB-STNMT ngày 04/05/2020 do Công ty cổ phần Đông Hải 27-7 làm chủ đầu tư
Thông báo số 101/TB-STNMT ngày 15/04/2020 do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư
Thông báo số 100/TB-STNMT ngày 15/04/2020 do Công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư
Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 25/03/2020 do Công ty cổ phần đầu tư phát triển constrexim làm chủ đầu tư
Thông báo số 83/ TB-STNMT ngày 18/03/2020 do Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà làm chủ đầu tư
Thông báo số 72/TB-STNMT ngày 04/03/2020 do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư
Thông báo số 71/TB-STNMT ngày 04/03/2020do Công ty cổ phần Đại An làm chủ đầu tư
Tự độngTELEXVNITắt