Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Một 2020
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Giới thiệu
Cn, 26/01/20 
Giới thiệu » Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
I. Ban lãnh đạo

1. Giám Đốc: Bà Đoàn Thanh Hải

Số điện thoại cơ quan: 02203.895.334

2. Phó Giám Đốc: Ông Trịnh Minh Tưởng

 Số điện thoại cơ quan: 02203.895.332

II. Các phòng ban
Phòng hành chính
Chuyên viên:
Số điện thoại cơ quan : 02203.891.755
III.Vị trí, chức năng:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có chức năng thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính gốc; giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; chịu sử quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để thực hiện nhiệm vụ.
IV. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất (Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm cho phép đổi tên, chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi thời hạn sử dụng đất, thay đổi đương ranh giới thửa đất...) theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
2 Lập và quản lý hồ sơ địa chính gốc đối với các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh; cấp bản sao từ hồ sơ địa chính gốc, trích luc hồ sơ địa chính gốc cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố và UBND các xã, phường thị trấn trong tỉnh;
3 Cung cấp số liệu, hồ sơ địa chính cho các cơ quan có chức năng để giao đất, xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là các tổ chức;
4 Thực hiện việc thông kê, kiêm kê đất đai, lập biêu đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý đất đai;
5 Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về đất đai theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố;
6 Lưu trữ, quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong qua trình thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điểm 2.1 mục 2;
7 Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thông thông tin đất đai; tư vấn triên khai công nghệ, thự hiện chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; cung cấp bàn đồ địa chính, trích lục bàn đồ địa chính, trich sao hồ sơ địa chính và thông tin khác về đất đai phục vụ yêu nhu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
8 Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các nghành có liên quan giao đất ngoài thực địa cho các tổ chức, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;
9 Theo quy định của pháp luật, thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai;
10 Quản lý về cán bộ, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.


Giới thiệu khác:
 Sở tài nguyên và môi trường Hải Dương
 Chi cục bảo vệ môi trường
 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường
 Trung tâm phát triển quỹ đất
 Trung tâm tài nguyên môi trường
 Trung tâm công nghệ thông tin
  Văn phòng Sở
 Thanh tra Sở
 Phòng Kế hoạch-Tài chính
 Phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai.
 Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám
 Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Phòng Giá đất
 Phòng Tài nguyên nước
 Phòng Khoáng sản
DL doanh nghiệp Danh mục

Thông báo Số 342/TB-STNMT ngày 20/12/2019 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Dương tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương
Thông báo số 340/TB-TNMT ngày 19/12/2019 - Công ty cổ phần Giầy Thăng Long
Thông báo số 331 ngày 002/12/2019 - Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công làm chủ đầu tư
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CẤP GCNQSDĐ CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI, KHU DÂN CƯ MỚI CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo số 329/TB-STNMT ngày 26/11/2019 - do Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Âu Việt- Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư
Thông báo số 328/TB-STNMT ngày 26/11/2019 - Công ty TNHH Đức Dương làm chủ đầu tư
Thông báo số 327/TB/STNMT ngày 26/11/2019 - Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư
Thông báo số 321/TB-STNMT ngày 18/11/2019 - do Công ty cổ phần Đai An làm chủ đầu tư
Thông báo số 319/TB-STNMT ngày 18/11/2019 - Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư
Thông báo số: 316/TB-STNMT ngày 8/11/2019 - Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư
Tự độngTELEXVNITắt