Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Tám 2018
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Giới thiệu
T.3, 21/08/18 
Giới thiệu » Trung tâm phát triển quỹ đất

I. Ban lãnh đạo

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Long

Điện thoại cơ quan:

2. Phó Giám đốc: Ông Vũ Đình Sơn

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Giám đốc: Ông Bùi Nguyên Minh

Điện thoại cơ quan:

II. Các phòng Ban

Phòng Hành chính - Tổng hợp: 02203.6291.721

Phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ

III. Vị trí, chức năng
a) Trung tâm Phát triển qũy đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động; có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mà chưa có dự án đầu tư; chuẩn bị măt bằng và các điều kiện phụ vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; tạo lập quỹ đất, nhà tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.
b) Trung tâm Phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự quản lý của nhà nước của các Sở, ngành có liên quan.
IV. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp sau:
- Đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể
- Đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;
- Đất của các nhà đầu tư trả lại hoặc vi phạm Luật đất đai;
- Đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng.
c) Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi đối với các trường hợp sau:
- Quỹ đất được thu hồi do Trung tâm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng quy định tại điểm b;
- Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và khoản 12 điều 38 của Luật đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.
d) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đối với đất được giao để quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, quyết định.
đ) Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quý đất được giao quản lý; lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao để quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, quyết định.
g) Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
h) Tổ chức đấu gia quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao quản lý.
i) Quản lý quỹ đất được giao làm quỹ đất dự trữ đề điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xet duyệt.
k) Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan theo quy định.
l)Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động; tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của tỉnh.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.


Giới thiệu khác:
 Sở tài nguyên và môi trường Hải Dương
 Chi cục bảo vệ môi trường
 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường
 Trung tâm tài nguyên môi trường
 Trung tâm công nghệ thông tin
  Văn phòng Sở
 Thanh tra Sở
 Phòng Kế hoạch-Tài chính
 Phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai.
 Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám
 Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Phòng Giá đất
 Phòng Tài nguyên nước
 Phòng Khoáng sản

Hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh khu vực phía Bắc
Tổng cục Biển và Hải đảo làm đầu mối về quản lý rác thải nhựa đại dương
Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Hải Dương gửi thư thăm hỏi Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018)
Tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thanh tra đột xuất việc xả thải gây ô nhiễm kênh Bắc Hưng Hải
Ngăn chặn phế liệu ồ ạt vào Việt Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật
Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Chung tay bảo vệ đại dương
Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ Môi trường, Đất đai và Biển Italia ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác về TN&MT
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong