Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.4, 26/07/17 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết Luận TT Sở

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông

 
Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
Quản lý đất đai

Chuyên đề:
Quản lý đất đai
Số lượng văn bản: 557
 Công văn: Số: 503 /STNMT-NVQLĐĐ Thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. [03/04/2017]
 Công văn: Số: 504 /STNMT-NVQLĐĐ Tổng hợp số liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. [03/04/2017]
 Nghị định: Số 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao [03/04/2017]
 Công văn: Số 26/TTPTQĐ-BTGPMB Các khu đất trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đang quản lý chưa có chủ đầu tư mới [22/03/2017]
 Thông tư: Số 01/2017/TT-BTNMT Thông tư 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao [09/02/2017]
 Công văn: Số 2006/STNMT-TTr Công khai vi phạm đất đai [29/01/2017]
 Nghị định: Số 01/2017/NĐ-CP Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
 Nghị định: Số 01/2017/NĐ-CP Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
 Công văn: Số 3312/UBND-VP Rà soát, công khai và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất [16/12/2016]

Thanh tra

Chuyên đề:
Thanh tra
Số lượng văn bản: 17
 Kết Luận TT Sở: Số 03/KL-STNMT Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH Cao Cường, Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh [03/05/2017]
 Kết Luận TT Sở: Số 04/KL-STNMT Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển và Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh, Phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh [03/05/2017]
 Kết Luận TT Sở: Số 02/KL-STNMT Chấp hành pháp luật về TNMT đối với Công ty TNHH Nhung Thanh và các đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty Nhung Thanh tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ [26/04/2017]
 Quyết định: Số 2704/QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 [24/11/2016]
 Kết Luận TT Sở: Số 07/KL-STNMT Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Công ty Cổ phần AD Việt, xã Kim Đính, huyện Kim Thành và Công ty TNHH MTV Tea II Vina (doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần AD Việt) [29/07/2016]
 Kết Luận TT Sở: Số 06/KL-STNMT Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Công ty Dệt Hopex, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và các doanh nghiệp hoạt động trên đất của Công ty Dệt Hopex [29/07/2016]
 Kết Luận TT Sở: Số 05 KL- STNMT Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương [27/05/2016]
 Kết Luận TT Sở: Số 04 KL-STNMT Chấp hành luật pháp về đất đai, bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương [19/05/2016]
 Thông báo: Số 36 TB STNMT Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất đã cấp cho Công ty TNHH Fine Ceramicware Việt Nam [26/02/2016]

Đo đạc-Bản đồ và Viến thám

Chuyên đề:
Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
Số lượng văn bản: 57
 Thông tư: 11/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
 Thông tư: Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ [12/11/2015]
 Thông tư: Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. [30/10/2015]
 Quyết định: Quyết định số 1723/2015/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường [30/06/2015]
 Thông tư: Số 21/2015/TT-BTNMT Thông tư 21/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ [22/05/2015]
 Nghị định: Số 45/2015/NĐ-CP Về đo đạc hoạt động bản đồ [06/05/2015]
 Thông tư: 72/2015/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000 [28/02/2015]
 Thông tư: Số 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật chụp ảnh viễn thám [24/02/2015]
 Thông tư: Số 55 /2014/TT - BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 [12/09/2014]

Khí tượng - Thủy văn

Chuyên đề:
Khí tượng - Thủy văn
Số lượng văn bản: 32
 Quy định: Số :41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm [21/12/2016]
 Quy định: Số 40/2016/TT-BTNM Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường [19/12/2016]
 Thông tư: 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
 Quy định: Số: 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt [15/12/2016]
 Thông tư: Số 09/2016/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết [16/05/2016]
 Thông tư: Số 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia [16/05/2016]
 Thông tư: Số 08/2016/TT-BTNMT Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia [16/05/2016]
 Nghị định: Số 38/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn [15/05/2016]
 Thông tư: Số 70/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động [23/12/2015]

Tài nguyên Nước

Chuyên đề:
Tài nguyên Nước
Số lượng văn bản: 46
 Nghị định: số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [03/04/2017]
 Nghị định: Số 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [16/11/2016]
 Quyết định: Số 10/2016/QD_UBND Việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/06/2016]
 Nghị định: Nghị Định 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả [08/06/2015]
 Nghị định: 43/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước [06/05/2015]
 Thông tư: 08/2015/TT-BTNMT Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất [26/02/2015]
 Thông tư: Thông tư 15/2013/TT-BTNMT Thông tư 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000. [12/08/2013]
 Thông tư: Thông tư 16/2013/TT-BTNMT Thông tư 16/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000. [12/08/2013]
 Thông tư: Thông tư 17/2013/TT-BTNMT Thông tư 17/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000. [12/08/2013]

Địa chất - Khoáng sản

Chuyên đề:
Địa chất - Khoáng sản
Số lượng văn bản: 96
 Thông tư: Văn bản dự thảo Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông [22/05/2017]
 Luật: số 60/2010/QH12 Luật khoáng sản [17/12/2016]
 Nghị định: Số 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản [29/11/2016]
 Công văn: Số 1666/STNMT-KS Xử phạt vi phạm hành chính đối với việc khai thác trái phép [04/11/2016]
 Kế hoạch: Số 178/KH-STNMT Triển khai, thực hiện Đề án," Phòng chống khai thác cát traphweps trên địa bàn tỉnh Hải Dương" [31/10/2016]
 Thông tư: 11/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
 Công văn: Số 346/ STNMT-QLKSNKTTV Công khai thông tin cấp giấy phép khai thác đất, cát bãi bồi, cát lòng sông trên địa bàn tỉnh [14/03/2016]
 Nghị định: Số 12/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản [19/02/2016]
 Thông tư: Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản [05/11/2015]

Môi trường

Chuyên đề:
Môi trường
Số lượng văn bản: 187
 Công văn: Số 474STNMT-CCBVMT Tổ chức các hoạt động Ngày môi trường thế giới 5/6/2017 [12/05/2017]
 Công văn: Số 722/STNMT-CCBVMT Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 [10/05/2017]
 Thông tư: Số 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường [07/03/2017]
 Thông tư: số 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. [07/03/2017]
 Thông tư: số 02/2017/TT-BTC Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. [26/01/2017]
 Công văn: Số 18/STNMT-CCBVMT Tuyên truyền nhân dân Bảo vệ môi trường trong dịp Lễ, Tết [05/01/2017]
 Công văn: Số 5630/BTNMT-TCMT Triển khai thực hiện nghị định số 155/2016/ND-CP [29/11/2016]
 Chỉ thị: Số 22/CT-UBND Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương [28/11/2016]
 Công văn: Số 1675/STNM-CCBVMT Để nghị xét tặng Giải thường về Môi trường Việt Nam 2017 [21/11/2016]

Công nghệ thông tin

Chuyên đề:
Công nghệ thông tin
Số lượng văn bản: 34
 Công văn: Số 772/ STNMT-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật tiếp cận thông tin [16/05/2017]
 Kế hoạch: Số 864 KH - UBND Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin [07/04/2017]
 Thông tư: Số: 17/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường [19/07/2016]
 Thông tư: Thông tư 45/2015/TT-BTNMT Thông tư 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường [20/10/2015]
 Công văn: Số 4112 BTNMT-CNTT Về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường [01/10/2015]
 Quyết định: Số 2223/QD-STNMT Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường [07/09/2015]
 Thông tư: Thông tư 11/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp [05/05/2015]
 Quyết định: Quyết định số 392/QĐ-TTg Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 [27/03/2015]
 Công văn: Số 2221/BTNMT-CNTT V/v đẩy mạnh ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong các đơn vị thuộc Bộ [13/06/2013]

Văn bản điều hành

Chuyên đề:
Văn bản điều hành
Số lượng văn bản: 48
 Công văn: Số 255/STNMT-KHTC Hướng dẫn lập báo cáo và kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 1 năm của Sở và Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2017 [24/02/2017]
 Kế hoạch: Số 236/KH-STNMT-VP Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 [30/12/2016]
 Kế hoạch: Số 234/KH-STNMT-VP Xây dựng, rà soát và kiểm tra văn bản năm 2017 [30/12/2016]
 Kế hoạch: Số 235/KH-STNMT Kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát , đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 [30/12/2016]
 Kế hoạch: Số 233/KH-STNMT-VP Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 [08/12/2016]
 Công văn: Số 1602/STNMT-VP Về việc đổi mới, nâng cấp chất lượng hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của Sở [26/10/2016]
 Thông báo: Số 105/TB-STNMT Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường [29/06/2016]
 Công văn: Số 940/STNMT-VP Chấn chình kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân [22/06/2016]
 Công văn: Số 754 STNMT PC Yêu cầu nộp phí, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước khi thực hiện một số thủ tục hành chính [24/05/2016]

Văn bản dự thảo

Chuyên đề:
Văn bản dự thảo
Số lượng văn bản: 17
 Quy định: Văn bản dự thảo Hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quy định: Văn bản dự thảo Thời gian, các bước thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quyết định: Văn bản dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quyết định: Số … /2017/QĐ-UBND Ban hành quy định quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/03/2017]
 Công văn: Số 1077/CV-QLĐĐ Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của cácthông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai [19/07/2016]
 Công văn: Số 711/KTCN-STNMT Báo cáo sơ kế thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016 và tham gia vào Dự thảo Điều lệ Hội thảo Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành [15/05/2016]
 Thông báo: Dự thảo về đơn giá đo đạc bản đồ Dự thảo về đơn giá đo đạc bản đồ theo Thông tư 50 năm 2013 [01/02/2015]
 Thông tư: Dinh muc KT-KT KT-NT CNTT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. [05/01/2015]
 Thông tư: Huong dan Kiem tra-Tham dinh CNTT Hướng dẫn thẩm định, kiểm ta, nghiệm thu ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trưởng. [05/01/2015]

Văn bản liên quan khác

Chuyên đề:
Văn bản liên quan khác
Số lượng văn bản: 107
 Nghị định: Số 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường [14/06/2017]
 Công văn: Số 675/STNMT-VP Góp ý dự thảo Quy chế làm việc, Cung cấp thông tin báo chí [28/04/2017]
 Quyết định: Số 10/2017/QD-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành [19/04/2017]
 Nghị định: số 36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường [04/04/2017]
 Kế hoạch: Số 55 /KH-STNMT Kế hoạch Hành động tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. [24/03/2017]
 Công văn: Số 387/CV-STNMT Góp ý dự thảo Quyế định bãi bỏ văn bản pháp luật [20/03/2017] [Dự thảo]
 Kế hoạch: Số 237/ KH-STNMT Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục hành chính của Sở tài nguyên và Môi trường [13/03/2017]
 Thông báo: Số 43/BC-STNMT Kết quả công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2017 ( từ ngày 7/12/2016 đến 9/3/2017) [09/03/2017]
 Thông tư: Số 46/2016/TT-BTNMT Thông tư 46/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường [27/12/2016]

Giá đất tỉnh Hải Dương

Chuyên đề:
Giá đất tỉnh Hải Dương
Số lượng văn bản: 10
 Quyết định: Số: 33/2014/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 [20/12/2014]
 Quyết định: Số: 34/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2013]
 Quyết định: Số: 25/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013 [14/01/2013]
 Quyết định: Số: 30/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 [19/12/2011]
 Quyết định: 30/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011 [20/12/2010]
 Quyết định: 45/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010 [20/12/2009]
 Quyết định: Số 62/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009 [20/12/2008]
 Quyết định: Số: 4615 /2007/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008 [21/12/2007]
 Quyết định: : 4420/2006/Q§-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2007 [22/12/2006]

Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Chuyên đề:
Luật đất đai sửa đổi năm 2013
Số lượng văn bản: 1
 Luật: Sỡ/2013/QH13 Luật đất đai sửa đổi năm 2013 [29/11/2013]

Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013

Chuyên đề:
Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
Số lượng văn bản: 26
 Quyết định: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [21/11/2015]
 Nghị định: Số 102/2014/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [11/10/2015]
 Quyết định: Quyết định 1839/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành trong lĩnh vực đất đai [27/08/2015]
 Thông tư: Số 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 35/2014/TT-BTNMT Quy định về điều tra, đánh giá đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 36/2014/TT-BTNMT Quy định về phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất... [30/06/2015]
 Thông tư: Số 37/2014/TT-BTNMT Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư [30/06/2015]
 Thông tư: Số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính [19/05/2015]
 Nghị định: Số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền, thuê mặt nước [15/05/2015]

Văn bản luật bảo vệ môi trường

Chuyên đề:
Văn bản luật bảo vệ môi trường
Số lượng văn bản: 5
 Nghị định: Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu [24/04/2015]
 Thông tư: Thông tư 19/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận [23/04/2015]
 Nghị định: Nghị định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường [14/02/2015]
 Nghị định: 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường [04/02/2015]
 Nghị định: Nghị định 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường [06/01/2015]

Đường dây nóng Sở TNMT

Chuyên đề:
Đường dây nóng Sở TNMT
Số lượng văn bản: 2
 Công văn: Số 827/STNMT-TTr Triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [06/06/2016]
 Quyết định: Số 91 QĐ STNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [03/06/2016]

Cải cách thủ tục hành chính

Chuyên đề:
Cải cách thủ tục hành chính
Số lượng văn bản: 10
 Công văn: Số 743/STNMT-PC Triển khai thực hiện Quyết định số: 45/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ [12/05/2017]
 Quyết định: số 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích [19/10/2016]
 Quyết định: số 13/2016/QĐ-UBND Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác CCHC. [17/06/2016]
 Quyết định: số 07/2016/QĐ-UBND Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh [29/04/2016]
 Quyết định: 225/QĐ-TTg Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 [04/02/2016]
 Chỉ thị: số 24/CT-TTg Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. [01/09/2015]
 Chỉ thị: số 13/CT-TTg Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. [10/06/2015]
 Nghị quyết: số 76/NQ-CP Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. [13/06/2013]
 Chỉ thị: số 07/CT-TTg Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 [22/05/2013]

Tình trạng văn bản:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
 
 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong