Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.2, 03/08/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
Quản lý đất đai

Chuyên đề:
Quản lý đất đai
Số lượng văn bản: 588
 Thông tư: Số 07/2019-TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [25/11/2019]
 Thông báo: Số 297/TB-STNMT Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại Dự án Khu Du lịch sinh thái và dịch vụ TP. Hải Dương do CTCP xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư [23/10/2019]
 Nghị quyết: Số 87/NQ-CP Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương [07/10/2019]
 Công văn: Số 1468/STNMT-TTr Về việc báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu Đoàn Thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai [20/08/2019]
 Quyết định: Số: 1773/QĐ-UBND Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các cấp [21/06/2019]
 Hướng dẫn: Số 215/HD-STNMT-NVQLDĐ-PC Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp [21/06/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 04/KL-STNMT Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai của UBND huyện Tứ Kỳ tại cụm công nghiệp Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, việc chấp hành pháp luật đất đai của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh tịa cụm công nghiệp Kỳ Sơn [15/05/2019]
 Công văn: Số 676 /STNMT-TTr Về việc yêu cầu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường [02/05/2019]
 Quyết định: Số 855/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH đầu tư và quản lý Hoàng Phúc [12/03/2019]

Thanh tra

Chuyên đề:
Thanh tra
Số lượng văn bản: 26
 Kết luận Thanh Tra: Số 05/KH_STNMT Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang tại KCN Tân Trường và KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng [27/12/2019]
 Kết luận Thanh Tra: 06/KL-STNMT Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty cổ phần cá giống Kinh Môn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn [16/10/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 03/KL-STNMT Kết luận việc chấp hành pháp luật đất đai của Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 phụ nữ Hải Dương và Trung tâm Tư vấn, dịch vụ việc làm hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp [09/05/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 04/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương tại Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng [03/01/2019]
 Công văn: Số 340/STNMT-TTr Công khai vi phạm đất đai [05/03/2018]
 Kế hoạch: Số 205/STNMT Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 [02/02/2018]
 Quyết định: Số: 1918/QĐ-BTNMT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [09/08/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 06/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Force Unique Việt Nam, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ [25/07/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 05LK-STNMT Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc [18/07/2017]

Đo đạc-Bản đồ và Viến thám

Chuyên đề:
Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
Số lượng văn bản: 63
 Thông tư: Số 68/2015/TT-BTNMT Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành [28/12/2018]
 Luật: Luật đo đạc bản đồ Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 ( Tài liệu tuyên truyền pháp luật) [14/06/2018]
 Công văn: Số 1661/STNMT_ĐĐBĐ_VT Thực hiện quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. [05/10/2017]
 Thông tư: số 12/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre [30/06/2017]
 Thông tư: số 08/2017/TT-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. [06/06/2017]
 Thông tư: số 10/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. [06/06/2017]
 Thông tư: 11/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
 Thông tư: Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ [12/11/2015]
 Thông tư: Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. [30/10/2015]

Khí tượng - Thủy văn

Chuyên đề:
Khí tượng - Thủy văn
Số lượng văn bản: 36
 Công văn: Số 81/KH_TNMT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [16/03/2020]
 Kế hoạch: Số 430_STNMT-TNNKTTV -BĐKH Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2020 [16/03/2020]
 Công văn: Số 1215/BTNMT-TĐKTTT Về việc tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2 [10/03/2020]
 Thông tư: số 13/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh [30/06/2017]
 Quy định: Số :41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm [21/12/2016]
 Quy định: Số 40/2016/TT-BTNM Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường [19/12/2016]
 Thông tư: 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
 Quy định: Số: 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt [15/12/2016]
 Thông tư: Số 09/2016/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết [16/05/2016]

Tài nguyên Nước

Chuyên đề:
Tài nguyên Nước
Số lượng văn bản: 55
 Công văn: Số 968/STNMT-TTr Về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [15/05/2020]
 Nghị định: số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [10/05/2020]
 Nghị định: số 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [09/11/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 02/KL-STNMT Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Kim khí quốc tế Việt Nhật, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang [26/05/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 01/KL-STNMT Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Thuận Phát Hải Dương, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang [26/04/2019]
 Công văn: Số: 370/STNMT - TNN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2019 [14/03/2019]
 Công văn: Số: 91/ KH-TNMT Kế Hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [14/03/2019]
 Thông tư: số 47/2017/TT-BTNMT Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 7/11/2017. [07/11/2017]
 Nghị định: Số 82/2017/NĐ-CP Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]

Địa chất - Khoáng sản

Chuyên đề:
Địa chất - Khoáng sản
Số lượng văn bản: 103
 Nghị định: số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [31/03/2020]
 Công văn: Số 258/STNMT-TTr V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông [27/02/2020]
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 299/STNMT-KS Dự thảo Quyết định quy định về tỷ lệ quy đổi khoáng sảng thành phẩm, khoáng sản nguyên khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh [04/03/2019]
 Thông báo: Số 153/TB-STNMT Thông báo: Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, sản xuất và xây dựng xã Cổ Dũng [07/06/2018]
 Quyết định: Số 2528/QĐ-BTNMT Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước [18/12/2017]
 Quyết định: Thông tư 21/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/07/2017]
 Thông tư: số 06/2017/TT-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản [24/05/2017]
 Thông tư: Văn bản dự thảo Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông [22/05/2017]
 Luật: số 60/2010/QH12 Luật khoáng sản [17/12/2016]

Môi trường

Chuyên đề:
Môi trường
Số lượng văn bản: 214
 Nghị định: Số 53/2020/NĐ-CP Nghị Định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [26/06/2020]
 Công văn: Số: 1077/STNMT-CCBVMT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06/2020 [01/06/2020]
 Công văn: Số 995/STNMT-CCBVMT Về việc tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại Dương Thế giới năm 2020 [19/05/2020]
 Nghị định: Số 53/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [05/05/2020]
 Báo cáo: Số 64/BC-STNMT Về việc hiện tượng cá nuôi trong lồng trên sông Thái Bình của các hộ dân tại xã Nhân Huê, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương bị chết [08/03/2020]
 Công văn: Số 128/STNMT-CCBVMT Hướng dẫn tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra [04/02/2020]
 Kết luận Thanh Tra: Số 01/KL-STNMT ngày 16/01/2020 Về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Xí nghiệp Vận tải và Thương mại Kim Chính - DNTN, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương [16/01/2020]
 Công văn: Số 2193/STNMT-TTr Về việc đôn đốc bàn giao tài liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 [28/11/2019]
 Công văn: Số 2159/STNMT-CCBVMT Về việc thực hiện, thẩm định và phê duyệt KHƯSPCTD [25/11/2019]

Công nghệ thông tin

Chuyên đề:
Công nghệ thông tin
Số lượng văn bản: 39
 Nghị định: Số 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng [01/03/2018]
 Nghị định: Số 13/2018/NĐ-CP Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin [23/01/2018]
 Quyết định: Số 2571/QĐ-BTNMT Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin [20/10/2017]
 Thông tư: Số 29/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [11/09/2017]
 Công văn: Công văn số 650_651/STTTT-CNTT V/v thực hiện nghiêm túc các biên pháp bảo đảm an toàn thông tin [01/08/2017]
 Công văn: Số 772/ STNMT-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật tiếp cận thông tin [16/05/2017]
 Kế hoạch: Số 864 KH - UBND Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin [07/04/2017]
 Thông tư: Số: 17/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường [19/07/2016]
 Thông tư: Thông tư 45/2015/TT-BTNMT Thông tư 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường [20/10/2015]

Văn bản điều hành

Chuyên đề:
Văn bản điều hành
Số lượng văn bản: 67
 Chỉ thị: Số 10/CP-TTg Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 [25/02/2020]
 Thông báo: Thống báo số 91/TB-UBND Về việc ngăn chặn tình trạng bán hàng, ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên đường phố nhằm phòng chống dịch do vi rút Corona gây ra [10/02/2020]
 Công văn: Công văn số 308/UBND-VP ngày 07/02/2020 cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra [07/02/2020]
 Công văn: Số 117/UBND-VHTT Tạm thời dừng hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Dương [06/02/2020]
 Tờ trình: Tờ trình số 11/TTr-SYT-SVHTT&DL-STT&TT Về việc xin ý kiến tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra. [06/02/2020]
 Công văn: Số 288/UBND-VP Tăng cường phòng, chống dịch do vi rút Corona gây ra [05/02/2020]
 Quyết định: Số 3779/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương [28/10/2019]
 Quyết định: Số 82/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương [30/05/2019]
 Thông báo: Số 2186STNMT-VP Thông báo địa chỉ hòm thư công vụ phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về phế liệu nhập khẩu [13/11/2018]

Văn bản dự thảo

Chuyên đề:
Văn bản dự thảo
Số lượng văn bản: 19
 : Số 784/STNMT-TTr Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời giai, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [22/04/2020]
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 207/STNMT-NVQLD Góp ý dự thảo Quyết dịnh quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư [17/02/2020]
 Quyết định: Văn bản Dự thảo Dự thảo quy định bảng giá đất năm 2020-2024 [10/12/2019] [Dự thảo]
 Kế hoạch: Số -KH/BCD Kế Hoạch Tổ chức thực hiện nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về việc săp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương [31/10/2019] [Dự thảo]
 Công văn: Số 1540/STNMT-PC Về việc góp ý dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 [29/08/2019] [Dự thảo]
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 962/STNMT-TTCNTT Xin ý kiên góp ý Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [11/06/2019]
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 2031/STNMT-PC Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [15/10/2018]
 Thông tư: Văn bản dự thảo Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến [17/05/2018]
 Quy chế: Văn bản dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương [11/05/2018]

Văn bản liên quan khác

Chuyên đề:
Văn bản liên quan khác
Số lượng văn bản: 212
 Công văn: số 2681/UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 [27/07/2020]
 Công văn: Số 1099/STNMT-VP Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định vị trí việc làm và biên chế công chức [02/06/2020]
 Công văn: Số 1429/UBND_VP Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới [29/04/2020]
 Công văn: Số 1312_UBND_VP Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trong tình hình mới [23/04/2020]
 Công văn: Số 1292/UBND-VP V/v học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 [21/04/2020]
 Công văn: Số 1229_UBND_VP Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 [16/04/2020]
 Công văn: Số 1230/BCĐ-PCD Cấp giấy xác nhận không dương tính với Vi rút SARS-COV-2 [15/04/2020]
 Thông báo: Số 691/TB-SCT Danh mục cá lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh [14/04/2020]
 Công văn: Số 1093/TCMT-TTDL Về việc cảnh báo hành vi mạo danh Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và cơ quan trực thuộc Tổng cục Môi trường để trục lợi trái phép [13/04/2020]

Giá đất tỉnh Hải Dương

Chuyên đề:
Giá đất tỉnh Hải Dương
Số lượng văn bản: 13
 Quyết định: Quyết định số 55/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2019]
 Quyết định: Số 37_2018_QD-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh hải dương năm 2019 [21/11/2018]
 Quyết định: Số 04/2017/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 [21/03/2017]
 Quyết định: Số: 33/2014/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 [20/12/2014]
 Quyết định: Số: 34/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2013]
 Quyết định: Số: 25/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013 [14/01/2013]
 Quyết định: Số: 30/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 [19/12/2011]
 Quyết định: 30/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011 [20/12/2010]
 Quyết định: 45/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010 [20/12/2009]

Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Chuyên đề:
Luật đất đai sửa đổi năm 2013
Số lượng văn bản: 1
 Luật: Sỡ/2013/QH13 Luật đất đai sửa đổi năm 2013 [29/11/2013]

Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013

Chuyên đề:
Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
Số lượng văn bản: 26
 Quyết định: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [21/11/2015]
 Nghị định: Số 102/2014/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [11/10/2015]
 Quyết định: Quyết định 1839/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành trong lĩnh vực đất đai [27/08/2015]
 Thông tư: Số 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 35/2014/TT-BTNMT Quy định về điều tra, đánh giá đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 36/2014/TT-BTNMT Quy định về phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất... [30/06/2015]
 Thông tư: Số 37/2014/TT-BTNMT Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư [30/06/2015]
 Thông tư: Số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính [19/05/2015]
 Nghị định: Số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền, thuê mặt nước [15/05/2015]

Văn bản luật bảo vệ môi trường

Chuyên đề:
Văn bản luật bảo vệ môi trường
Số lượng văn bản: 5
 Nghị định: Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu [24/04/2015]
 Thông tư: Thông tư 19/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận [23/04/2015]
 Nghị định: Nghị định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường [14/02/2015]
 Nghị định: 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường [04/02/2015]
 Nghị định: Nghị định 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường [06/01/2015]

Đường dây nóng Sở TNMT

Chuyên đề:
Đường dây nóng Sở TNMT
Số lượng văn bản: 2
 Công văn: Số 827/STNMT-TTr Triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [06/06/2016]
 Quyết định: Số 91 QĐ STNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [03/06/2016]

Cải cách thủ tục hành chính

Chuyên đề:
Cải cách thủ tục hành chính
Số lượng văn bản: 68
 Công văn: Số 380/STNMT-PC Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN [09/03/2020]
 Báo cáo: Số 62/BC-STNMT Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2020 [06/03/2020]
 Kế hoạch: Số 19/KH-STNMT Xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020 [16/01/2020]
 Kế hoạch: Số 11/KH-STNMT Theo dõi thi hành pháp luật [13/01/2020]
 Quyết định: Số 106/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 [10/01/2020]
 Kế hoạch: Số 10/KH-STNMT Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 [10/01/2020]
 Nghị quyết: Số 02/NQ-CP2020 Nghị quyết 02/NQ-CP 2020 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh 2020 [01/01/2020]
 Báo cáo: Số 572/BC-STNMT Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 [19/12/2019]
 Công văn: Số 1966/STNMT-VP Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tạ, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động một số phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2019 [30/10/2019]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Chuyên đề:
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Số lượng văn bản: 4
 Thông báo: Số 116/TB-TrT Thông báo đấu giá tài sản [16/01/2019]
 Thông báo: Số 331/ TB-STNMT Về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện đấu giá lại quyền sử dụng đất khu đất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp [11/12/2018]
 Thông báo: Số 80/TB- HDDG Về việc điều chỉnh thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá của Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương. [21/03/2018]
 Thông báo: Số 59/TB-HĐĐG Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương [12/02/2018]

Kế hoạch sử dụng đất

Chuyên đề:
Kế hoạch sử dụng đất
Số lượng văn bản: 12
 Quyết định: 326/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hải Dương [20/01/2017]
 Quyết định: 217/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Hà [16/01/2017]
 Quyết định: 216/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nam Sách [16/01/2017]
 Quyết định: 4050/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cẩm Giàng [30/12/2016]
 Quyết định: 4047/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Giang [30/12/2016]
 Quyết định: 4046/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Chí Linh [30/12/2016]
 Quyết định: 4043/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ninh Giang [30/12/2016]
 Quyết định: 4042/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Miện [30/12/2016]
 Quyết định: 4041/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lộc [30/12/2016]

Tình trạng văn bản:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
 
 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt