Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.2, 14/10/19 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo

 
Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
Quản lý đất đai

Chuyên đề:
Quản lý đất đai
Số lượng văn bản: 585
 Công văn: Số 1468/STNMT-TTr Về việc báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu Đoàn Thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai [20/08/2019]
 Quyết định: Số: 1773/QĐ-UBND Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các cấp [21/06/2019]
 Hướng dẫn: Số 215/HD-STNMT-NVQLDĐ-PC Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp [21/06/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 04/KL-STNMT Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai của UBND huyện Tứ Kỳ tại cụm công nghiệp Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, việc chấp hành pháp luật đất đai của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh tịa cụm công nghiệp Kỳ Sơn [15/05/2019]
 Công văn: Số 676 /STNMT-TTr Về việc yêu cầu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường [02/05/2019]
 Quyết định: Số 855/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH đầu tư và quản lý Hoàng Phúc [12/03/2019]
 Quyết định: Số 775/QĐ-UBND Thu hồi đất của Trung tâm khoa học công nghệ tin học xây dựng Hải Dương [04/03/2019]
 Thông báo: Số 73/TB-TTPTQĐ Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [19/11/2018]
 Thông báo: Số 72/TB-TTPTQD Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [15/11/2018]

Thanh tra

Chuyên đề:
Thanh tra
Số lượng văn bản: 25
 Kết luận Thanh Tra: Số 05/KH_STNMT Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang tại KCN Tân Trường và KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng [27/12/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 03/KL-STNMT Kết luận việc chấp hành pháp luật đất đai của Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 phụ nữ Hải Dương và Trung tâm Tư vấn, dịch vụ việc làm hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp [09/05/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 04/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương tại Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng [03/01/2019]
 Công văn: Số 340/STNMT-TTr Công khai vi phạm đất đai [05/03/2018]
 Kế hoạch: Số 205/STNMT Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 [02/02/2018]
 Quyết định: Số: 1918/QĐ-BTNMT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [09/08/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 06/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Force Unique Việt Nam, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ [25/07/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 05LK-STNMT Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc [18/07/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 03/KL-STNMT Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH Cao Cường, Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh [03/05/2017]

Đo đạc-Bản đồ và Viến thám

Chuyên đề:
Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
Số lượng văn bản: 63
 Thông tư: Số 68/2015/TT-BTNMT Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành [28/12/2018]
 Luật: Luật đo đạc bản đồ Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 ( Tài liệu tuyên truyền pháp luật) [14/06/2018]
 Công văn: Số 1661/STNMT_ĐĐBĐ_VT Thực hiện quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. [05/10/2017]
 Thông tư: số 12/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre [30/06/2017]
 Thông tư: số 08/2017/TT-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. [06/06/2017]
 Thông tư: số 10/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. [06/06/2017]
 Thông tư: 11/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
 Thông tư: Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ [12/11/2015]
 Thông tư: Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. [30/10/2015]

Khí tượng - Thủy văn

Chuyên đề:
Khí tượng - Thủy văn
Số lượng văn bản: 33
 Thông tư: số 13/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh [30/06/2017]
 Quy định: Số :41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm [21/12/2016]
 Quy định: Số 40/2016/TT-BTNM Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường [19/12/2016]
 Thông tư: 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
 Quy định: Số: 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt [15/12/2016]
 Thông tư: Số 09/2016/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết [16/05/2016]
 Thông tư: Số 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia [16/05/2016]
 Thông tư: Số 08/2016/TT-BTNMT Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia [16/05/2016]
 Nghị định: Số 38/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn [15/05/2016]

Tài nguyên Nước

Chuyên đề:
Tài nguyên Nước
Số lượng văn bản: 52
 Kết luận Thanh Tra: Số 02/KL-STNMT Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Kim khí quốc tế Việt Nhật, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang [26/05/2019]
 Kết luận Thanh Tra: Số 01/KL-STNMT Việc chấp hành luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Thuận Phát Hải Dương, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang [26/04/2019]
 Công văn: Số: 370/STNMT - TNN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2019 [14/03/2019]
 Công văn: Số: 91/ KH-TNMT Kế Hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [14/03/2019]
 Thông tư: số 47/2017/TT-BTNMT Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 7/11/2017. [07/11/2017]
 Nghị định: Số 82/2017/NĐ-CP Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]
 Nghị định: số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [03/04/2017]
 Nghị định: Số 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [16/11/2016]
 Quyết định: Số 10/2016/QD_UBND Việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/06/2016]

Địa chất - Khoáng sản

Chuyên đề:
Địa chất - Khoáng sản
Số lượng văn bản: 101
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 299/STNMT-KS Dự thảo Quyết định quy định về tỷ lệ quy đổi khoáng sảng thành phẩm, khoáng sản nguyên khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh [04/03/2019]
 Thông báo: Số 153/TB-STNMT Thông báo: Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, sản xuất và xây dựng xã Cổ Dũng [07/06/2018]
 Quyết định: Số 2528/QĐ-BTNMT Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước [18/12/2017]
 Quyết định: Thông tư 21/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/07/2017]
 Thông tư: số 06/2017/TT-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản [24/05/2017]
 Thông tư: Văn bản dự thảo Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông [22/05/2017]
 Luật: số 60/2010/QH12 Luật khoáng sản [17/12/2016]
 Nghị định: Số 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản [29/11/2016]
 Công văn: Số 1666/STNMT-KS Xử phạt vi phạm hành chính đối với việc khai thác trái phép [04/11/2016]

Môi trường

Chuyên đề:
Môi trường
Số lượng văn bản: 205
 Công văn: Số 420/STNMT-CCBVMT Xin ý kiến góp ý lần 2 Dự thảo quyết định ban hành quy định về lập, thẩm định phê duyệt về ứng phó sự cố tràn dầu [21/03/2019]
 Công văn: Số 362/STNMT-CCBVMT Tuyên truyền, tổ chức triển khai sự kiện "Giờ trái đất" năm 2019 [13/03/2019]
 Công văn: Số 807-CV/BTG Phát hành tờ gấp tuyên truyền triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát triển điện tại thôn Bình Long xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng [08/03/2019]
 Thông tư: Số 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường [08/03/2019]
 Báo cáo: Số 1256//STNMT-TTr Yêu cầu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật Tài nguyên môi trường [17/07/2018]
 Quyết định: Số 807/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 [03/07/2018]
 Thông báo: Số 235TB-TNMT Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Hoàng Tiến [13/11/2017]
 Thông báo: Số 236TB-TNMT Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Gốm Mỹ [13/11/2017]
 Quyết định: số 2518/QĐ-BTNMT Quyết định số 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen [17/10/2017]

Công nghệ thông tin

Chuyên đề:
Công nghệ thông tin
Số lượng văn bản: 39
 Nghị định: Số 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng [01/03/2018]
 Nghị định: Số 13/2018/NĐ-CP Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin [23/01/2018]
 Quyết định: Số 2571/QĐ-BTNMT Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin [20/10/2017]
 Thông tư: Số 29/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [11/09/2017]
 Công văn: Công văn số 650_651/STTTT-CNTT V/v thực hiện nghiêm túc các biên pháp bảo đảm an toàn thông tin [01/08/2017]
 Công văn: Số 772/ STNMT-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật tiếp cận thông tin [16/05/2017]
 Kế hoạch: Số 864 KH - UBND Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin [07/04/2017]
 Thông tư: Số: 17/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường [19/07/2016]
 Thông tư: Thông tư 45/2015/TT-BTNMT Thông tư 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường [20/10/2015]

Văn bản điều hành

Chuyên đề:
Văn bản điều hành
Số lượng văn bản: 60
 Quyết định: Số 82/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương [30/05/2019]
 Thông báo: Số 2186STNMT-VP Thông báo địa chỉ hòm thư công vụ phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về phế liệu nhập khẩu [13/11/2018]
 Báo cáo: Số 391/BC-STNMT Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2018 ( từ ngày 21/11/2017 đến ngày 31/10/2018 và ước thực hiện cả năm 2018) [01/11/2018]
 Thông báo: Số 168/TB-STNMT Về việc tiếp tục công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh [05/07/2018]
 Công văn: Số 1623_UBND_VP Chấn chỉnh công tác thực hiện phát hành văn bản [22/05/2018]
 Kết luận Thanh Tra: Số 01/KL-STNMT Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Trung tâm Công nghệ thông tin [02/02/2018]
 Báo cáo: Số 338/BC-STNMT Kết quả cải cách hành chính năm 2017 [22/11/2017]
 Báo cáo: Số 302/BC-STNMT Kết quả thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 [08/11/2017]
 Chỉ thị: Số 03-CT-BTNMT Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng [10/10/2017]

Văn bản dự thảo

Chuyên đề:
Văn bản dự thảo
Số lượng văn bản: 21
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 962/STNMT-TTCNTT Xin ý kiên góp ý Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [11/06/2019]
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 2031/STNMT-PC Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [15/10/2018]
 Thông tư: Văn bản dự thảo Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến [17/05/2018]
 Quy chế: Văn bản dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương [11/05/2018]
 Quy định: Văn bản dự thảo Hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quy định: Văn bản dự thảo Thời gian, các bước thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quyết định: Văn bản dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quyết định: Số … /2017/QĐ-UBND Ban hành quy định quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/03/2017]
 Công văn: Số 1077/CV-QLĐĐ Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của cácthông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai [19/07/2016]

Văn bản liên quan khác

Chuyên đề:
Văn bản liên quan khác
Số lượng văn bản: 156
 Thông báo: Số 389/VPDKQSDĐ-VPĐK Thông báo về việc không tồn tại 10 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số seri từ CR 742.840 đến CR 742 849 [19/09/2019]
 : phu lục 1_2_3 V/v báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu Đoàn Thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai [04/09/2019]
 Công văn: Số 1540/TNMT-PC Về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 [29/08/2019]
 Công văn: Số 1363/STNMT-PC V/v triển khai thực hiên Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng [05/08/2019]
 Kế hoạch: Số 586/KH-UBND Thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần" trên địa bàn tỉnh Hải Dương [29/07/2019]
 Kế hoạch: Số 2389/KH-UBND Thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần" trên địa bàn tỉnh Hải Dương [18/07/2019]
 Quyết định: Số 80/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương [30/05/2019]
 Quyết định: Số 81/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương [30/05/2019]
 Quyết định: Số 83/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương [30/05/2019]

Giá đất tỉnh Hải Dương

Chuyên đề:
Giá đất tỉnh Hải Dương
Số lượng văn bản: 12
 Quyết định: Số 37_2018_QD-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh hải dương năm 2019 [21/11/2018]
 Quyết định: Số 04/2017/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 [21/03/2017]
 Quyết định: Số: 33/2014/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 [20/12/2014]
 Quyết định: Số: 34/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2013]
 Quyết định: Số: 25/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013 [14/01/2013]
 Quyết định: Số: 30/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 [19/12/2011]
 Quyết định: 30/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011 [20/12/2010]
 Quyết định: 45/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010 [20/12/2009]
 Quyết định: Số 62/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009 [20/12/2008]

Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Chuyên đề:
Luật đất đai sửa đổi năm 2013
Số lượng văn bản: 1
 Luật: Sỡ/2013/QH13 Luật đất đai sửa đổi năm 2013 [29/11/2013]

Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013

Chuyên đề:
Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
Số lượng văn bản: 26
 Quyết định: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [21/11/2015]
 Nghị định: Số 102/2014/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [11/10/2015]
 Quyết định: Quyết định 1839/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành trong lĩnh vực đất đai [27/08/2015]
 Thông tư: Số 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 35/2014/TT-BTNMT Quy định về điều tra, đánh giá đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 36/2014/TT-BTNMT Quy định về phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất... [30/06/2015]
 Thông tư: Số 37/2014/TT-BTNMT Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư [30/06/2015]
 Thông tư: Số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính [19/05/2015]
 Nghị định: Số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền, thuê mặt nước [15/05/2015]

Văn bản luật bảo vệ môi trường

Chuyên đề:
Văn bản luật bảo vệ môi trường
Số lượng văn bản: 5
 Nghị định: Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu [24/04/2015]
 Thông tư: Thông tư 19/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận [23/04/2015]
 Nghị định: Nghị định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường [14/02/2015]
 Nghị định: 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường [04/02/2015]
 Nghị định: Nghị định 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường [06/01/2015]

Đường dây nóng Sở TNMT

Chuyên đề:
Đường dây nóng Sở TNMT
Số lượng văn bản: 2
 Công văn: Số 827/STNMT-TTr Triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [06/06/2016]
 Quyết định: Số 91 QĐ STNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [03/06/2016]

Cải cách thủ tục hành chính

Chuyên đề:
Cải cách thủ tục hành chính
Số lượng văn bản: 45
 Quyết định: Số 589/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công [15/02/2019]
 Kế hoạch: Số 357/KH-STNMT Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản, văn bản QPPL, năm 2019 [26/12/2018]
 Kế hoạch: Số 356KH-STNMT Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 [25/12/2018]
 Kế hoạch: Số 346/KH-STNMT Công tác, thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 [20/12/2018]
 Kế hoạch: Số 344/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 [19/12/2018]
 Quyết định: Số 4173/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi Trường [09/11/2018]
 Báo cáo: Số 372/BC-STNMT Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 [24/10/2018]
 Nghị định: Số 136/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường [05/10/2018]
 Công văn: Số: 1846/STNMT-VP Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh [04/10/2018]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Chuyên đề:
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Số lượng văn bản: 4
 Thông báo: Số 116/TB-TrT Thông báo đấu giá tài sản [16/01/2019]
 Thông báo: Số 331/ TB-STNMT Về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện đấu giá lại quyền sử dụng đất khu đất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp [11/12/2018]
 Thông báo: Số 80/TB- HDDG Về việc điều chỉnh thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá của Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương. [21/03/2018]
 Thông báo: Số 59/TB-HĐĐG Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương [12/02/2018]

Kế hoạch sử dụng đất

Chuyên đề:
Kế hoạch sử dụng đất
Số lượng văn bản: 12
 Quyết định: 326/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hải Dương [20/01/2017]
 Quyết định: 217/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Hà [16/01/2017]
 Quyết định: 216/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nam Sách [16/01/2017]
 Quyết định: 4050/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cẩm Giàng [30/12/2016]
 Quyết định: 4047/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Giang [30/12/2016]
 Quyết định: 4046/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Chí Linh [30/12/2016]
 Quyết định: 4043/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ninh Giang [30/12/2016]
 Quyết định: 4042/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Miện [30/12/2016]
 Quyết định: 4041/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lộc [30/12/2016]

Tình trạng văn bản:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
 
 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt