Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.2, 10/12/18 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương

 
Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
Quản lý đất đai

Chuyên đề:
Quản lý đất đai
Số lượng văn bản: 578
 Thông báo: Số 73/TB-TTPTQĐ Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [19/11/2018]
 Thông báo: Số 72/TB-TTPTQD Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [15/11/2018]
 Thông báo: Số: 247/TB-STNMT Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần Trúc Thôn [08/10/2018]
 Quyết định: Số 22-2018/QĐ-UBND Ban hành quy định hạn mức đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương [01/10/2018]
 Thông báo: Số 51/TB-TTPTQĐ Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [14/09/2018]
 Quyết định: Số 4339/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tứ Kỳ [31/12/2017]
 Quyết định: Số 4340/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Giang [31/12/2017]
 Quyết định: Số 4341/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thanh Hà [31/12/2017]
 Quyết định: Số 4342/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Chí Linh [31/12/2017]

Thanh tra

Chuyên đề:
Thanh tra
Số lượng văn bản: 22
 Công văn: Số 340/STNMT-TTr Công khai vi phạm đất đai [05/03/2018]
 Kế hoạch: Số 205/STNMT Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 [02/02/2018]
 Quyết định: Số: 1918/QĐ-BTNMT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [09/08/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 06/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Force Unique Việt Nam, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ [25/07/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 05LK-STNMT Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc [18/07/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 03/KL-STNMT Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH Cao Cường, Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh [03/05/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 04/KL-STNMT Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển và Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh, Phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh [03/05/2017]
 Kết luận Thanh Tra: Số 02/KL-STNMT Chấp hành pháp luật về TNMT đối với Công ty TNHH Nhung Thanh và các đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty Nhung Thanh tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ [26/04/2017]
 Quyết định: Số 2704/QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 [24/11/2016]

Đo đạc-Bản đồ và Viến thám

Chuyên đề:
Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
Số lượng văn bản: 63
 Thông tư: Số 68/2015/TT-BTNMT Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành [28/12/2018]
 Luật: Luật đo đạc bản đồ Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 ( Tài liệu tuyên truyền pháp luật) [14/06/2018]
 Công văn: Số 1661/STNMT_ĐĐBĐ_VT Thực hiện quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. [05/10/2017]
 Thông tư: số 12/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre [30/06/2017]
 Thông tư: số 08/2017/TT-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. [06/06/2017]
 Thông tư: số 10/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. [06/06/2017]
 Thông tư: 11/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
 Thông tư: Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ [12/11/2015]
 Thông tư: Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. [30/10/2015]

Khí tượng - Thủy văn

Chuyên đề:
Khí tượng - Thủy văn
Số lượng văn bản: 33
 Thông tư: số 13/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh [30/06/2017]
 Quy định: Số :41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm [21/12/2016]
 Quy định: Số 40/2016/TT-BTNM Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường [19/12/2016]
 Thông tư: 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
 Quy định: Số: 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt [15/12/2016]
 Thông tư: Số 09/2016/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết [16/05/2016]
 Thông tư: Số 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia [16/05/2016]
 Thông tư: Số 08/2016/TT-BTNMT Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia [16/05/2016]
 Nghị định: Số 38/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn [15/05/2016]

Tài nguyên Nước

Chuyên đề:
Tài nguyên Nước
Số lượng văn bản: 48
 Thông tư: số 47/2017/TT-BTNMT Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 7/11/2017. [07/11/2017]
 Nghị định: Số 82/2017/NĐ-CP Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]
 Nghị định: số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [03/04/2017]
 Nghị định: Số 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [16/11/2016]
 Quyết định: Số 10/2016/QD_UBND Việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/06/2016]
 Nghị định: Nghị Định 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả [08/06/2015]
 Nghị định: 43/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước [06/05/2015]
 Thông tư: 08/2015/TT-BTNMT Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất [26/02/2015]
 Thông tư: Thông tư 15/2013/TT-BTNMT Thông tư 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000. [12/08/2013]

Địa chất - Khoáng sản

Chuyên đề:
Địa chất - Khoáng sản
Số lượng văn bản: 100
 Thông báo: Số 153/TB-STNMT Thông báo: Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, sản xuất và xây dựng xã Cổ Dũng [07/06/2018]
 Quyết định: Số 2528/QĐ-BTNMT Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước [18/12/2017]
 Quyết định: Thông tư 21/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/07/2017]
 Thông tư: số 06/2017/TT-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản [24/05/2017]
 Thông tư: Văn bản dự thảo Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông [22/05/2017]
 Luật: số 60/2010/QH12 Luật khoáng sản [17/12/2016]
 Nghị định: Số 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản [29/11/2016]
 Công văn: Số 1666/STNMT-KS Xử phạt vi phạm hành chính đối với việc khai thác trái phép [04/11/2016]
 Kế hoạch: Số 178/KH-STNMT Triển khai, thực hiện Đề án," Phòng chống khai thác cát traphweps trên địa bàn tỉnh Hải Dương" [31/10/2016]

Môi trường

Chuyên đề:
Môi trường
Số lượng văn bản: 201
 Báo cáo: Số 1256//STNMT-TTr Yêu cầu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật Tài nguyên môi trường [17/07/2018]
 Quyết định: Số 807/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 [03/07/2018]
 Thông báo: Số 235TB-TNMT Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Hoàng Tiến [13/11/2017]
 Thông báo: Số 236TB-TNMT Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Gốm Mỹ [13/11/2017]
 Quyết định: số 2518/QĐ-BTNMT Quyết định số 2518/QĐ-BTNMT ngày 17/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen [17/10/2017]
 Thông tư: Số 34/2017/TT-BTNMT Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ [04/10/2017]
 Công văn: Số 1434/STNMT-CCBVMT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 [30/08/2017]
 Công văn: Số 543-CCBVMT-HCTH Thực hiện chương trình Truyền thông Xây dựng và phát triền nền kinh tế xanh Quốc gia [02/08/2017]
 Quy chế: Dự thảo quy chế Quan trắc tự động Dự thảo quy chế Quan trắc tự động Hải Dương lần 2 [27/07/2017] [Dự thảo]

Công nghệ thông tin

Chuyên đề:
Công nghệ thông tin
Số lượng văn bản: 39
 Nghị định: Số 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng [01/03/2018]
 Nghị định: Số 13/2018/NĐ-CP Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin [23/01/2018]
 Quyết định: Số 2571/QĐ-BTNMT Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin [20/10/2017]
 Thông tư: Số 29/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [11/09/2017]
 Công văn: Công văn số 650_651/STTTT-CNTT V/v thực hiện nghiêm túc các biên pháp bảo đảm an toàn thông tin [01/08/2017]
 Công văn: Số 772/ STNMT-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật tiếp cận thông tin [16/05/2017]
 Kế hoạch: Số 864 KH - UBND Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin [07/04/2017]
 Thông tư: Số: 17/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường [19/07/2016]
 Thông tư: Thông tư 45/2015/TT-BTNMT Thông tư 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường [20/10/2015]

Văn bản điều hành

Chuyên đề:
Văn bản điều hành
Số lượng văn bản: 59
 Thông báo: Số 2186STNMT-VP Thông báo địa chỉ hòm thư công vụ phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về phế liệu nhập khẩu [13/11/2018]
 Báo cáo: Số 391/BC-STNMT Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2018 ( từ ngày 21/11/2017 đến ngày 31/10/2018 và ước thực hiện cả năm 2018) [01/11/2018]
 Thông báo: Số 168/TB-STNMT Về việc tiếp tục công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh [05/07/2018]
 Công văn: Số 1623_UBND_VP Chấn chỉnh công tác thực hiện phát hành văn bản [22/05/2018]
 Kết luận Thanh Tra: Số 01/KL-STNMT Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Trung tâm Công nghệ thông tin [02/02/2018]
 Báo cáo: Số 338/BC-STNMT Kết quả cải cách hành chính năm 2017 [22/11/2017]
 Báo cáo: Số 302/BC-STNMT Kết quả thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 [08/11/2017]
 Chỉ thị: Số 03-CT-BTNMT Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng [10/10/2017]
 Kế hoạch: Số 165/KH-STNMT Luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 [05/09/2017]

Văn bản dự thảo

Chuyên đề:
Văn bản dự thảo
Số lượng văn bản: 20
 Dự thảo văn bản QPPL: Số 2031/STNMT-PC Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [15/10/2018]
 Thông tư: Văn bản dự thảo Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến [17/05/2018]
 Quy chế: Văn bản dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương [11/05/2018]
 Quy định: Văn bản dự thảo Hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quy định: Văn bản dự thảo Thời gian, các bước thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quyết định: Văn bản dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương [23/05/2017] [Dự thảo]
 Quyết định: Số … /2017/QĐ-UBND Ban hành quy định quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương [02/03/2017]
 Công văn: Số 1077/CV-QLĐĐ Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của cácthông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai [19/07/2016]
 Công văn: Số 711/KTCN-STNMT Báo cáo sơ kế thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016 và tham gia vào Dự thảo Điều lệ Hội thảo Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành [15/05/2016]

Văn bản liên quan khác

Chuyên đề:
Văn bản liên quan khác
Số lượng văn bản: 127
 Nghị quyết: Số 139NQ-CP Ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp [09/11/2018]
 Kế hoạch: Số 103/KH-STNMT Tổ chức thực hiện " Ngày pháp luật" năm 2018 [05/10/2018]
 Kế hoạch: Số 2964/QĐ-BTNMT Điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [28/09/2018]
 Công văn: Số 1714/STNMT-KHTC Trả lời các nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận ( lần 2) [18/09/2018]
 Quyết định: Số 1486/SKHĐT-ĐT,TD&GSĐT Triển khai thực hiện Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh Hải Dương [29/08/2018]
 Quyết định: Số: 18/QDD-UBND Ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bản tỉnh Hải Dương [09/08/2018]
 Công văn: Số 1326/STNMT-PC Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Luât, Nghị quyết mới được Quốc hội ban hành năm 2018 [30/07/2018]
 Công văn: Số 794/STNMT-Giá Đất Một số nội dung liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể Khu khách sạn và du lịch (khu D) thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương [14/05/2018]
 Công văn: Số 459/UBND-VP Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 [22/02/2018]

Giá đất tỉnh Hải Dương

Chuyên đề:
Giá đất tỉnh Hải Dương
Số lượng văn bản: 11
 Quyết định: Số 04/2017/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 [21/03/2017]
 Quyết định: Số: 33/2014/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 [20/12/2014]
 Quyết định: Số: 34/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương [20/12/2013]
 Quyết định: Số: 25/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013 [14/01/2013]
 Quyết định: Số: 30/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 [19/12/2011]
 Quyết định: 30/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011 [20/12/2010]
 Quyết định: 45/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010 [20/12/2009]
 Quyết định: Số 62/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009 [20/12/2008]
 Quyết định: Số: 4615 /2007/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008 [21/12/2007]

Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Chuyên đề:
Luật đất đai sửa đổi năm 2013
Số lượng văn bản: 1
 Luật: Sỡ/2013/QH13 Luật đất đai sửa đổi năm 2013 [29/11/2013]

Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013

Chuyên đề:
Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
Số lượng văn bản: 26
 Quyết định: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. [21/11/2015]
 Nghị định: Số 102/2014/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [11/10/2015]
 Quyết định: Quyết định 1839/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành trong lĩnh vực đất đai [27/08/2015]
 Thông tư: Số 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 35/2014/TT-BTNMT Quy định về điều tra, đánh giá đất đai [30/06/2015]
 Thông tư: Số 36/2014/TT-BTNMT Quy định về phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất... [30/06/2015]
 Thông tư: Số 37/2014/TT-BTNMT Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư [30/06/2015]
 Thông tư: Số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính [19/05/2015]
 Nghị định: Số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền, thuê mặt nước [15/05/2015]

Văn bản luật bảo vệ môi trường

Chuyên đề:
Văn bản luật bảo vệ môi trường
Số lượng văn bản: 5
 Nghị định: Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu [24/04/2015]
 Thông tư: Thông tư 19/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận [23/04/2015]
 Nghị định: Nghị định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường [14/02/2015]
 Nghị định: 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường [04/02/2015]
 Nghị định: Nghị định 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường [06/01/2015]

Đường dây nóng Sở TNMT

Chuyên đề:
Đường dây nóng Sở TNMT
Số lượng văn bản: 2
 Công văn: Số 827/STNMT-TTr Triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [06/06/2016]
 Quyết định: Số 91 QĐ STNMT Thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [03/06/2016]

Cải cách thủ tục hành chính

Chuyên đề:
Cải cách thủ tục hành chính
Số lượng văn bản: 40
 Quyết định: Số 4173/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi Trường [09/11/2018]
 Báo cáo: Số 372/BC-STNMT Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 [24/10/2018]
 Nghị định: Số 136/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường [05/10/2018]
 Công văn: Số: 1846/STNMT-VP Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh [04/10/2018]
 Quyết định: Số 3528/QĐ-UBND Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương [25/09/2018]
 Báo cáo: Số 259/BC-STNMT Kết quả cải cách hành chính Quý III năm 2018 (từ 08/06/2018 đến 05/09/2018) [05/09/2018]
 Quyết định: Số 3072/QĐ-UBND Quyết định số 3072/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương; [24/08/2018]
 Quy chế: Số 78/QĐ-STNMT Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường [25/07/2018]
 Quyết định: Số 1888/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương. [14/07/2018]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Chuyên đề:
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Số lượng văn bản: 3
 Thông báo: Số 331/ TB-STNMT Về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện đấu giá lại quyền sử dụng đất khu đất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp [11/12/2018]
 Thông báo: Số 80/TB- HDDG Về việc điều chỉnh thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá của Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương. [21/03/2018]
 Thông báo: Số 59/TB-HĐĐG Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương [12/02/2018]

Kế hoạch sử dụng đất

Chuyên đề:
Kế hoạch sử dụng đất
Số lượng văn bản: 12
 Quyết định: 326/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hải Dương [20/01/2017]
 Quyết định: 217/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Hà [16/01/2017]
 Quyết định: 216/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nam Sách [16/01/2017]
 Quyết định: 4050/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cẩm Giàng [30/12/2016]
 Quyết định: 4047/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Giang [30/12/2016]
 Quyết định: 4046/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Chí Linh [30/12/2016]
 Quyết định: 4043/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ninh Giang [30/12/2016]
 Quyết định: 4042/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Miện [30/12/2016]
 Quyết định: 4041/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lộc [30/12/2016]

Tình trạng văn bản:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
 
 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt