Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 2601/VPCP_KGVX - Về việc thực hiện chỉ thị Số 16/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh COVID 19 [03/04/2020]
 Số 16_CT_TTg - Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 [31/03/2020]
 Số 13/CT-TTg - Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới [11/03/2020]
 Số 10/CP-TTg - Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 [25/02/2020]
Đẩy mạnh phòng chống dịch Covit 19
 Số 03/CT-UBND - Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra [02/02/2020]
Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
 Chỉ thị số 10/CT-TTg - Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc [22/04/2019]
Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
 Số 05/CT-UBND - Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 [28/01/2019]
 Số: 08/CT-TTg - Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan [13/03/2018]
 Số 03-CT-BTNMT - Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng [10/10/2017]
 Số 22/CT-UBND - Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương [28/11/2016]
Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 25/CT-TTg - Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường [31/08/2016]
Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường
 Chỉ thị số 13/CT-TTg - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính [16/11/2015]
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
 Chỉ thị 24/CT-TTg - Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [01/09/2015]
Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 số 24/CT-TTg - Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. [01/09/2015]
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 Chỉ thị 10/CT-TTg - Về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản. [29/06/2015]
Ngày 29/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.
 số 13/CT-TTg - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. [10/06/2015]
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
 Chỉ thị 03/CT-TTg - Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản [30/03/2015]
Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản
 Số 13 /CT-UBND - Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ [18/06/2014]
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ
 Số 35-CT/TW - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo [26/05/2014]
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 01/CT-TTg - Về việc triển khai thi hành Luật đất đai [22/01/2014]
 số 07/CT-TTg - Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 [22/05/2013]
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
 01/2008/CT-TTg - Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản [08/01/2008]
Thị trường bất động sản nước ta tuy mới hình thành, nhưng đã có bước phát triển tích cực, nhiều dự án nhà ở, công trình dịch vụ, thương mại, sản xuất kinh doanh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao, nhiều khu nhà ở, khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ đã được đầu tư làm thay đổi bộ mặt, cảnh quan đô thị. Thị trường bất động sản đã thu hút được đáng kể nguồn vốn trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội trong những năm vừa qua. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường bất động sản đã từng bước được hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho cả các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
 32/2007/CT-TTg - Tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. [19/12/2007]
 31/2007/CT-TTg - Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất [14/12/2007]
 11/2007/CT-TTg - Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản [08/05/2007]
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bất động sản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nghiên cứu, bổ sung hình thức cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê đối với các tổ chức trong nước; quy định rõ diện tích đất không phải nộp tiền sử dụng đất trong các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
 09/2007/CT-TTg - Về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư [06/04/2007]
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, đặc biệt chú trọng các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch
 08/2007/CT-TTg - Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007 [03/04/2007]
Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèm theo Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 và Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần ban hành kèm theo Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi, cập nhật, xử lý thông tin về diễn biến lũ, bão, báo tin động đất, cảnh báo sóng thần, nhất là dự báo tin áp thấp nhiệt đới, bão cho tàu, thuyền hoạt động trên biển và việc cảnh báo lũ quét cho các địa phương; đưa tin cảnh báo bão ít nhất trước 48 giờ đối với các trường hợp bão đang di chuyển trên Biển Đông để thông tin, truyền tin cho tàu, thuyền trên biển chủ động phòng, tránh kịp thời; đồng thời nâng cao năng lực để có dự báo, cảnh báo sớm, chuẩn xác và thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết để chủ động đối phó
 05/2007/CT-TTg - Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ [02/03/2007]
Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử. Đến năm 2010, các ngành, các cấp phải giải quyết xong cơ bản tình trạng tài liệu hiện đang còn tồn đọng trong kho lưu trữ chưa được phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị tài liệu, thống kê và lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, tra tìm tài liệu lưu trữ
 34/2006/CT-TTg - Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở [26/09/2006]
 27/2006/CT-TTg - Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 [07/08/2006]
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 27/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2006 về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
 28/2006/CT-TTg - Về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006 [07/08/2006]
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 28/2006/CT-TTg Ngày 07/8/2006 về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006
 27/2006/CT-TTg - Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 [07/08/2006]
Ngày 07 tháng 7 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/2006/NQ-CP kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2006; đồng thời, đề ra những giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006. Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện ngay trong những tháng cuối năm 2006 những công việc sau:
 28/2006/CT-TTg - Về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước 6 tháng cuối năm [07/08/2006]
Để nâng cao hiệu quả đầu tư, xây dựng theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước một mặt phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006, Nghị quyết số 13/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ, mặt khác phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau
 09/2006/CT-TTg - Về việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006 [22/03/2006]
Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006
 05/2006/CT-TTg - Khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai [22/02/2006]
Chỉ thị khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai
 35/2005/CT-TTg - Chỉ thị tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu [17/10/2005]
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu nhằm ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển để bảo vệ hệ thống khí hậu trên trái đất, bảo đảm an ninh lương thực và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của loài người một cách bền vững
 2/2005/CT-TTG - Về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2005 [07/02/2005]
Chỉ thị về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2005
 43/2004/CT-TTG - Chỉ thị về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương [03/12/2004]
Chỉ thị về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 28/2004/CT-TTg - Về việc kiểm kê đất đai năm 2005. [15/07/2004]
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 về việc kiểm kê đất đai năm 2005.
 02/2004/CT-BTNMT - Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất. [02/06/2004]
Nước dưới đất là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sự phát triển nhanh chóng các hoạt động công nghiệp, dịch vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số đòi hỏi nhu cầu nước ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, tạo ra sức ép lớn đối với nguồn nước dưới đất.
 05/2004/CT-TTG - Về việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2003 [29/02/2004]
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chu đáo việc triển khai thi hành Luật Đất đai với yêu cầu nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương. Trước mắt, cần tập trung thực hiện một số việc sau đây
 07/2004/CT-TTg - Về thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội [27/02/2004]
Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991
 28/2003/CT-TTg - Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia [19/12/2003]
Chỉ thị số 28/2003/CT-TTg ngày 19-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia
 19/2003/CT-TTg - Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch [11/09/2003]
Chỉ thị số 19/2003/CT-TTg ngày 11/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch
 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT - Về hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai [27/08/2003]
Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
 04 /2001/CT - Về công tác phòng chống lũ lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 [14/03/2001]
Chỉ thị số 04 /2001/CT- TTG ngày 14/03/2001 của Thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống lũ lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001
 271/2000/CT-CTKTTV - Về công tác phòng chống và phục vụ phòng chống bão lũ năm 2000 [10/04/2000]
Chỉ thị số 271/2000/CT-CTKTTV ngày 10/04/2000 của Tổng cục khí tượng thuỷ văn về công tác phòng chống và phục vụ phòng chống bão lũ năm 2000
 07/2000/CT-TTG - Về tăng cường giữ gìn trật tự trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch [30/03/2000]
Chỉ thị số 07/2000/CT-TTG ngày 30/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gìn trật tự trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch
 06/2000/CT-TTG - Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000 [28/03/2000]
Chỉ thị số 06/2000/CT-TTG ngày 28/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000
 32/2000/CT-BNN-KL - Về vệc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước [27/03/2000]
Chỉ thị só 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/03/2000 của Bộ trưởng Bộ NN & PT nông thôn về vệc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước
Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt