Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 430_STNMT-TNNKTTV -BĐKH - Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2020 [16/03/2020]
 Số 402/KH_SCT - Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid -19 [10/03/2020]
Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid -19
 Số 179/KH-SYT - Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) [05/02/2020]
Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
 Số 19/KH-STNMT - Xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020 [16/01/2020]
Xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020
 Số 11/KH-STNMT - Theo dõi thi hành pháp luật [13/01/2020]
Theo dõi thi hành pháp luật
 Số 10/KH-STNMT - Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 [10/01/2020]
Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
 Số -KH/BCD - Kế Hoạch Tổ chức thực hiện nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về việc săp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương [31/10/2019] [Dự thảo]
Kế Hoạch Tổ chức thực hiện nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về việc săp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương
 Số 1938/KH-STNMT - Triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài sản công [24/10/2019]
 Số 586/KH-UBND - Thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần" trên địa bàn tỉnh Hải Dương [29/07/2019]
Thực hiện phong trào \'\' Chống rác thải nhựa\'\' và \'\'Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần\'\' trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 2389/KH-UBND - Thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần" trên địa bàn tỉnh Hải Dương [18/07/2019]
Thực hiện phong trào \'\' Chống rác thải nhựa\'\' và \'\'Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần\'\' trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 343/KH-STNMT - Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2020 [20/02/2019]
 Số 357/KH-STNMT - Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản, văn bản QPPL, năm 2019 [26/12/2018]
 Số 356KH-STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 [25/12/2018]
 Số 346/KH-STNMT - Công tác, thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 [20/12/2018]
 Số 344/KH-STNMT - Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 [19/12/2018]
 Số 103/KH-STNMT - Tổ chức thực hiện " Ngày pháp luật" năm 2018 [05/10/2018]
 Số 2964/QĐ-BTNMT - Điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [28/09/2018]
 Số 66KHBCD02032018 - Triển khai áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 Tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 [02/03/2018]
Triển khai áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 Tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018
 Số 205/STNMT - Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 [02/02/2018]
 Số 267/KH-STNMT - Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) giai đoạn 2018-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường [22/01/2018]
Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) giai đoạn 2018-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Số 18/KH-STNMT - Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường [18/01/2018]
Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Số 08/KH-STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 [05/01/2018]
 Số 283/KT-STNMT - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 [14/12/2017]
 Số 277/KH-STNMT - Thực hiện cải cách hành chính năm 2018 [12/12/2017]
 Số 278/KH-STNMT - Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính năm 2018 [12/12/2017]
 Số 279/KH-STNMT - Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động các phòng, ban đơn vị thuộc Sở năm 2018 [12/12/2017]
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động các phòng, ban đơn vị thuộc Sở năm 2018
 Số 215/KH-STNMT - Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. [24/10/2017]
 Số 165/KH-STNMT - Luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 [05/09/2017]
 Số 864 KH - UBND - Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin [07/04/2017]
 Số 55 /KH-STNMT - Kế hoạch Hành động tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. [24/03/2017]
Kế hoạch Hành động tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”.
 Số 237/ KH-STNMT - Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục hành chính của Sở tài nguyên và Môi trường [13/03/2017]
 Số 236/KH-STNMT-VP - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 [30/12/2016]
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 Số 234/KH-STNMT-VP - Xây dựng, rà soát và kiểm tra văn bản năm 2017 [30/12/2016]
Xây dựng, rà soát và kiểm tra văn bản năm 2017
 Số 235/KH-STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát , đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 [30/12/2016]
Kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát , đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
 Kế hoạch thanh tra - Ban hành theo Quyết định số 205/QĐ-STNMT ngày 14/12/2016 [16/12/2016]
 Số 233/KH-STNMT-VP - Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 [08/12/2016]
Thực hiện cải cách hành chính năm 2017
 Số 178/KH-STNMT - Triển khai, thực hiện Đề án," Phòng chống khai thác cát traphweps trên địa bàn tỉnh Hải Dương" [31/10/2016]
Triển khai, thực hiện Đề án,\'\' Phòng chống khai thác cát traphweps trên địa bàn tỉnh Hải Dương\'\'
 Số 171/KH-STNMT - Kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật" năm 2016 [10/10/2016]
Thư hiện Kế hoạch số 2379/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh hưởng ứng \'\' Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghịa Việt Nam\'\' năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
 Số 423/KH-STTTT - Về công tác tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 [16/06/2016]
Về công tác tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
 Số 35 KH STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 [21/03/2016]
Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
 Số 36 KH STNMT - Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 [21/03/2016]
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016
 Số 37 KH STNMT - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 [21/03/2016]
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016
 Số 42/KH-STNMT - Cải cách hành chính năm 2016 [17/03/2016]
Cải cách hành chính năm 2016
 Số 137/KH-STNMT, ngày 11/11/2015 - Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ [11/11/2015]
Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch của UBND tỉnh vể tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 Số 101/KH-STNMT - Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường [16/09/2015]
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 Kế hoạch số 1876/KH-UBND - Tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) [20/08/2015]
Tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
 Số 24 KH STNMT - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 [09/03/2015]
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
 Số 122 / KH-CCBVMT - Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có phản ánh của nhân dân [02/05/2013]
Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có phản ánh của nhân dân, các cơ sở qua công tác quản lý, giám sát có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Đoàn kiểm tra theo Quyết định tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra theo nội dung

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt