Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 36/2001/PL-UBTVQH1 - Về bảo vệ và kiểm dịch thực vật [25/07/2001]
Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/07/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 27/2000/PL-UBTVQH10 - Về sửa đổi bổ xung một số điều của pháp lệnh phòng chống bão lũ lụt [24/08/2000]
Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/08/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ xung một số điều của pháp lệnh phòng chống bão lũ lụt
 05/UBTVQH10 - Về tài nguyên sửa đổi [16/04/1998]
Pháp lệnh số 05/UBTVQH10 ngày 16/4/1998 của Uỷ ban thườg vụ Quốc hội về tài nguyên sửa đổi
  - Pháp lệnh Bộ đội biên phòng [28/03/1997]
  - Xử phạt hành chính [06/07/1995]
  - Về sửa đổi bổ xung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà đất [19/05/1994]
Pháp lệnh sửa đổi bổ xung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà đất
  - Về thuế bổ xung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích [15/03/1994]
Pháp lệnh Thuế bổ xung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
  - Về thuế nhà, đất [31/07/1992]
Pháp lệnh về thuế nhà, đất
  - Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản [25/04/1989]
Nguồn lợi thuỷ sản là tài nguyên sinh vật vô cùng quý giá, có khả năng tái tạo, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài; là trách nhiệm của toàn dân, của các ngành, các cấp và các lực lượng vũ trang nhân dân.
  - Về việc sửa đổi bổ xung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất [01/01/1970]
Pháp lệnh sửa đổi bổ xung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt