Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 32/2000/CT-BNN-KL - Về vệc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước [27/03/2000]
Chỉ thị só 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/03/2000 của Bộ trưởng Bộ NN & PT nông thôn về vệc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước
 03/1999/TTLB-BKH-NN - Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn [06/10/1999]
Thông tư liên Bộ số 03/1999/TTLB-BKH-NN ngày 6/10/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 102 /1999/TTLT-BTC-BNNPTNT - Về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh vận chuyển lâm sản trái phép [21/08/1999]
Thông tư liên Bộ số 102 /1999/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/08/1999 hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh vận chuyển lâm sản trái phép
 63/1999/TT-BNN-BVTV - Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch nội địa [09/04/1999]
Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 09/04/1999 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch nội địa
 11/1997/TTLT-NN-CN - Về việc hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất [08/11/1997]
Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-NN-CN của Bộ NN&PTNN và Bộ Công nghiệp ngày 08/11/1997 hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất
 07 NN-QLN/CT - Về việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác tu bổ, sửa chữa và đảm bảo các hồ chứa nước [24/02/1997]
Chỉ thị số 07 NN-QLN/CT ngày 24/02/1997 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác tu bổ, sửa chữa và đảm bảo các hồ chứa nước
 01/NN-KL-TT - Về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 77/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và lâm sản [18/02/1997]
Thông tư số 01/NN-KL-TT ngày 18/02/1997 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 77/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và lâm sản
 03 NN-PCLB/CT - Về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm kế hoạch tu bổ đê điều, quản lý chặt các tuyến đê và chuẩn bị hộ đê, phòng lụt năm 1997 [25/01/1997]
Chỉ thị số 03 NN-PCLB/CT ngày 25/01/1997 của Bộ NN&PTNT về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm kế hoạch tu bổ đê điều, quản lý chặt các tuyến đê và chuẩn bị hộ đê, phòng lụt năm 1997
 06 TT/LB - Về việc hướng dẫn lập kế hoạch, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí cho công tác phòng chữa cháy rừng [22/01/1996]
Thông tư liên Bộ số 06 TT/LB ngày 22/01/1996 của BTC - Bộ NN&PTNT hướng dẫn lập kế hoạch, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí cho công tác phòng chữa cháy rừng
 383 NN-KH/CV - Về việc quản lý nhà nước về nước sinh hoạt nông thôn [04/01/1996]
Công văn số 383 NN-KH/CV ngày 04/01/1996 của Bộ NN&PTNT về việc quản lý nhà nước về nước sinh hoạt nông thôn
 140 - Sắc lệnh 2 [01/01/1970]
Sắc lệnh của chủ tịch chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà số 140 ngày 26/07/1946
 126 - Sắc lệnh 1 [01/01/1970]
Sắc lệnh của chủ tịch chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà số 126 ngày 19/07/1946

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt