Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 2240/TCT/TS - Về việc thực hiện các khoản thu về đất đai trong thời gian chưa có Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2003 [23/07/2004]
 2280 TCT/NV7 - Về việc kinh phí thuế sử dụng đất nông nghiệp [11/06/2002]
Công văn số 2280 TCT/NV7 ngày 11/06/2002 của Tổng cục thuế về việc kinh phí thuế sử dụng đất nông nghiệp
 2205/TCT-NV7 - Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất [05/05/2002]
Công văn số 2205/TCT-NV7 ngày 05/06/2002 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất
 1121 TCT/NV7 - Về việc tính thuế nhà đất [13/03/2002]
Công văn số 1121 TCT/NV7 ngày 13/03/2002 của Tổng cục thuế và Bộ Tài chính về việc tính thuế nhà đất
 586/TCT/CS - Về việc chính sách thuế GTGT thu gom, xử lý rác tầu thuyền [30/01/2002]
Công văn số 586/TCT/CS ngày 30/01/2002 của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính về việc chính sách thuế GTGT thu gom, xử lý rác tầu thuyền
 4520 TCT/NV7 - Về việc hoàn thuế GTGT cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn [09/11/2001]
Công văn số 4520 TCT/NV7 ngày 09/11/2001 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn
 4150 TCT/NV6 - Về việc chính sách ưu đãi đối với các hợp tác xã về tiền thuê đất [16/10/2001]
Công văn số 4150 TCT/NV6 ngày 16/10/2001 của Tổng cục thuế về việc chính sách ưu đãi đối với các hợp tác xã về tiền thuê đất
 3907 TCT/NV7 - Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất [01/10/2001]
Công văn số 3907 TCT/NV7 ngày 01/10/2001 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất
 3880 TCT/NV7 - Về việc chính sách thu tiền sử dụng đất [27/09/2001]
Công văn số 3880 TCT/NV7 ngày 27/09/2001 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất
 3841/TCT-NV7 - Về việc xác nhận đơn của đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất [26/09/2001]
Công văn số 3841/TCT/NV7 ngày 26/09/2001 của Tổng cục thuế về việc xác nhận đơn của đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất
 3826/TCT-NV2 - Về việc tiền thuê đất [25/09/2001]
Công văn số 3826 TC/NV2 ngày 25/09/2001 của Tổng cục thuế về việc tiền thuê đất
 3811/TCT-NV7 - Về việc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiêp [24/09/2001]
Công văn số 3811/TC/NV7 ngày 24/09/2001 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiêp
 3448/TCT-NV5 - Về việc chuyển quyền sử dụng đất [05/09/2001]
Công văn số 3448/TCT-NV5 ngày 05/09/2001 của Tổng cục thuế về việc chuyển quyền sử dụng đất
 3207/TCT-NV7 - Về chính sách miền giảm tiền sử dụng đất đai [20/08/2001]
Công văn số 3207 TCT/NV7 ngày 20/08/2001 của Tổng cục thuế về chính sách miền giảm tiền sử dụng đất đai
 10127/Cv-ĐB - Về việc thời hiệu tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp GCN QSHN & QSDẹ và chuyển QSHN & QSDĐ [19/07/2000]
 3532/TC-QLCS - Về việc thuê đất đối với đầu tư nước ngoài [19/07/1999]
Công văn số 3532/TC-QLCS ngày 19/7/1999 về việc thuê đất đối với đầu tư nước ngoài
 375-CV-KG/TW - Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước [11/08/1998]
Công văn số 375-CV-KG/TW ngày 11/08/1998 của Ban Khoa giáo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/5/1998 của Bộ Chính trị \'\'về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước\'\'
 2313 TCT/NV7 - Về việc thu tiền sử dụng đất [12/11/1996]
Công văn số 2313 TCT/NV7 ngày 12/11/1996 của Tổng cục thuế về việc thu tiền sử dụng đất
 1523/TCT - Về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở đất ở đô thị [08/08/1996]
Công văn số 1523/TCT ngày 08/08/1996 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở đất ở đô thị
 890-TCT/NV7 - Về việc tính tiền thuê đất [20/05/1996]
Công văn số 890-TCT/NV7 ngày 20/05/1996 của Tổng cục thuế về việc tính tiền thuê đất
 2257-TCT/NV7 - Về việc thu tiền đất của các tổ chức trong nước [05/01/1996]
Công văn số 2257-TCT/NV7 ngày 05/01/1996 của Tổng cục thuế về việc thu tiền đất của các tổ chức trong nước
 1222 TCT/NV7 - Về việc chính sách miễn giảm thuế đất [01/01/1970]
Công văn số 1222 TCT/NV7 ngày 20/03/2002 của Tổng cục thuế và Bộ Tài chính về việc chính sách miễn giảm thuế đất

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt