Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Công văn số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK - Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính [21/09/2011]
 959/TB-TCĐC - Về tình hình triển khai thực hiện kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai theo quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 14/02/2002 [02/08/2002]
 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TC - Về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất [30/01/2002]
Thông tư Liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất.
 1990/2001/TT-TCĐC - Về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [30/11/2001]
 1883/2001/TT-TCĐC - Về việc hướng dẫn mẫu các hợp đồng để thực hiện các quyền của người sử dụng đất [12/11/2001]
 1842/2001/TT-TCĐC - Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai [01/11/2001]
 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP - Về việc hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng [30/10/2000]
Thông tư liên tịch số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30/10/2000 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
 1248/2000/TT-TCĐC - Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 6 mục I thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 [21/08/2000]
 134 /1999/TTLT-BTC-TCĐC - Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 [18/11/1999]
 1558/EC-EEBE - Về việc hướng dẫn thực hiện lập bản đồ nền làm cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất [13/10/1999]
 1553/HD-TCEC - Về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê diện tích đất năm 2000 [12/10/1999]
 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC - Về việc hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTG [21/09/1999]
Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC ngày 21/9/1999 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTG
 1417/TT-TCĐC - Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền SDĐ [18/09/1999]
 346/TT-TCĐC - Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và CGCNQSDĐ [16/03/1998]
 02/1997/TTLT-TANDTC-TCĐC - Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật ĐĐ [28/07/1997]
 293/TT-ĐC - Về việc hướng dẫn về việc lập hồ sơ xin giao đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất [14/03/1997]
 1725/LB-QLN - Về một số biện pháp đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở [17/12/1996]
Công văn liên Bộ số 1725/LB-QLN ngày 17/12/1996 của Bộ xây dựng và Tổng cục Địa chính về một số biện pháp đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở
 862 CV/éC - Về việc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai thực hiện chỉ thị số 245/TTg [16/07/1996]
Công văn số 862 CV/éC ngày 16/07/1996 của Tổng cục Địa chính về việc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai thực hiện chỉ thị số 245/TTg
 856/LB-TC-ĐC - Về việc hướng dẫn các Tổ chức trong nước lập hồ sơ đăng ký thuê đất và nộp tiền thuê đất [12/07/1996]
 1427/CV/ĐC - Về việc hướng dẫn xử lý một số vấn đề về đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [13/10/1995]
 07/TTLB-TL-ĐC - Về việc hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giao đất xây dựng công trình thuỷ lợi [13/09/1995]
 789/CV-ĐC - Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải thương mại và du lịch [28/06/1995]
 201/QĐ-DKTD - Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [14/07/1989]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt